Tool steel

Тел. 042 / 64 06 06, 0885 82 96 36

Stock

 -  наименование количество кг/м
1 кръг плътен  ф5  65Г /кангал/ 45 1.000
2 кръг плътен  ф6  65Г /кангал/ 15 0.230
3 кръг плътен ф16  Х12М 42.93 1.580
4 кръг плътен  ф18  Х12М 122.6 2.000
5 кръг плътен ф20   Х12 GOST5950(2000 203.49 2.500
6 кръг плътен ф25 ХВГ 120 3.860
7 кръг плътен ф 25  Х12МФ 1732.664 3.860
8 кръг плътен ф26  50ХФА 1065 4.200
9 кръг плътен ф26  12ХНЗА 80 4.200
10 кръг плътен  ф26   15XCr14 900 4.200
11 кръг плътен ф28  12ХНЗА 75 4.900
12 кръг плътен ф28 20ХНЗА 225 4.900
13 кръг плътен ф 30  Х12М 14.465 5.550
14 кръг плътен  ф32  20Х13 0 6.350
15 кръг плътен ф 35  12ХНЗА 465 7.600
16 кръг плътен  ф 36 20ХГСНМ 3920 8.000
17 кръг плътен ф38  4ХС 257.39 8.900
18 кръг плътен  ф40   У10А 35.8 9.900
19 кръг плътен  ф40  20ХН2М4А 123.059 9.900
20 кръг плътен  ф50 У8А 569.712 15.400
21 кръг плътен  ф50  65Г 7.5 15.500
22 кръг плътен  ф50   Х12 47.628 15.500
23 кръг плътен  ф50  Х12М 175 15.500
24 кръг плътен  ф52  ШХ15 28.146 16.700
25 кръг плътен  ф55  ХВГ 316.216 18.700
26 кръг плътен  ф55  Х12М 600 18.700
27 кръг плътен   ф60   65Г 10.8 22.600
28 кръг плътен  ф60   У10А 753.778 22.600
29 кръг плътен  ф60  20ХНЗА 85 22.600
30 кръг плътен  ф65  инстр. 13 26.500
31 кръг плътен  ф70 ШХ15 66.257 30.800
32 кръг плътен  ф 75 14Х17Н2 130 35.300
33 кръг плътен  ф75 18ХГТ 2673.924 35.300
34 кръг плътен  ф80 25Х2МФА 1045 40.200
35 кръг плътен  ф80  У10А 222.96 40.200
36 кръг плътен  ф80 40ХН2МА 245 40.200
37 кръг плътен   ф80  9ХС 0 40.200
38 кръг плътен ф 85  60ХН2МФА 1640 45.400
39 кръг плътен  ф100  5ХФА 290 62.800
40 кръг плътен  ф120  12ХН3А 44 90.000
41 кръг плътен  ф120 3Х2В8Ф 45 90.000
42 кръг плътен  ф120  12Х2М 1750 90.000
43 кръг плътен  ф 120 9ХС 110 90.000
44 кръг плътен   ф130  9 ХС 45.6 106.000
45 кръг плътен  ф150  Х12МФ 97.202 141.000
46 кръг плътен  ф150  ШХ15 22.26 141.000
47 кръг плътен  ф150  5ХНМ 528 141.000
48 кръг плътен  ф180  Х12MФ 55.686 199.700
49 кръг плътен ф 180 5ХНМ 450 199.700
50 кръг плътен  ф200  Х12 49.361 246.620
51 кръг плътен ф 200 5ХНМ 375 246.620
52 кръг плътен  ф235 Х12 230 1.000
53 кръг плътен  ф255   Х12М 160 400.900
54 кръг плътен  ф255   38ХМФ 78 400.900
55 кръг плътен  ф310 16MnCr5 107 573.500
56 чугун ф 45   GG25 300.848 12.000
57 чугун ф 55   GG25 411.493 17.250
58 чугун ф 61 GG25 117.4 23.000
59 чугун ф 65   GG25 54.713 23.400
60 чугун ф 70   GG25 100.279 29.300
61 чугун ф 75  GG25 100 34.000
62 чугун ф 76   GG25 58.958 35.300
63 чугун ф 80   GG25 80.247 38.000
64 чугун ф 90   GG25 148.988 48.600
65 чугун ф 95 341.734 53.900
66 чугун ф 100  GG25 0 60.000
67 чугун  ф 105  GG25 105.291 66.000
68 чугун ф 120  GG25 100 86.000
69 чугун ф 130   GG25 52.984 100.900
70 чугун ф 140   GG25 274.007 116.900
71 чугун ф 160   GG25 321.033 152.800
72 чугун ф 170  GG25 306.262 172.500
73 чугун  ф 185  GG25 388.78 204.000
74 чугун ф 190  GG25 492.542 216.000
75 чугун б 60х410х700 115 1.000
76 чугунена тръба ф 95х31 100 48.920