rifel

 

1Дебелина: 2.0мм –10.0мм

Широчина: от 1000 мм до 2000 мм (стандартни1000мм, 1250мм, 1500мм; възможност за нестрандартни широчини)

Дължина: от 2000мм до 6000мм (стадартни 2000мм, 2500мм, 3000мм, 6000мм; възможност за нестрандартни дължини)

Марки: S235; S275; 08КП; Ст3пс, Ст3сп (според EN10025; ГОСТ 380 )

Размери и допустими отклонение според: EN 10051; ГОСТ 8568; DIN 59220

 

Относително тегло на лист (кг)

 

1000 x 2000
(шир. x дълж./мм) 
1250 x 2500
(шир. x дълж./мм) 
1250 x 4000
(шир. x дълж./мм) 
1500 x 3000
(шир. x дълж./мм) 
1500 x 6000
(шир. x дълж./мм) 
Дебелина (мм) Лещовидна Ромбоидна Лещовидна Ромбоидна Лещовидна Ромбоидна Лещовидна Ромбоидна Лещовидна Ромбоидна
2 35,3 39,6 55,2 61,9 88,3 99,0 79,4 89,1 158,9 178,2
3 51,0 55,2 79,7 86,3 127,5 138,0 114,8 124,2 229,5 248,4
4 66,8 70,8 104,4 110,6 167,0 177,0 150,3 159,3 300,6 318,6
5 82,5 86,6 128,9 135,3 206,3 216,5 185,6 194,9 371,3 389,7
6 98,2 102,2 153,4 159,7 245,5 255,5 221,0 230,0 441,9 459,9
8 129,6 133,6 202,5 208,8 324,0 334,0 291,6 300,6 583,2 601,2
10 161,0 185,0 251,6 289,1 402,5 462,5 362,3 416,3 724,5 832,5

 

Рифел, известен още като лещовидна или ромбоидна ламарина, е стоманен лист или плоча с релефна повърхност.

Предимствата на рифеловата ламарина са, че тя не се пързаля (дори в мокри или замразени условия), че е хигиенична, защитна и атрактивна.

Рифелът обикновено се използва в паркинги, гаражи, стълбища, асансьори, товарни докове, складове, болници, фабрики, кораби, хладилни камиони, фризери, асансьори, пешеходни пътеки, рампи за инвалиди и др.