Други метални изделия

Тел. 042 / 64 06 06, 0885 82 96 36

 -  наименование
1 контактно зав. SP решетка  40/3
2 поц. колове
3 Ферми
4 Панели  120х6000
5 термо панели -   стенни  4.5см
6 термо панели стенни 14х1200х3000
7 термо панели стенни 14х1200х4000
8 колони
9 Колони   СОП 160
10 КОЛОНИ    4.5м
11 колони с пети П№16  L=4.3 м.
12 колони  П№ 10   L 5м
13 колони 160/200
14 коляно  ф 1"
15 коляно  ф1 1/4"  42х3  шевно
16 коляно ф 710  90" шевно
17 коляно ф 910  90"  шевно
18 коляно  ф42 х3 безш
19 коляно ф 1420  45"  шевно
20 фланец ф 880х790
21 фланец ф 880х400
22 БИМЕТАЛНА ЛЕНТА 3660Х27Х0.9 5/8
23 коляно  ф3/4" 26.9х2.6  90гр