Relsi

 

Релсите са горещо валцовани стоманени профили, подобни на I-образните профили, но са асиметрични около хоризонталната си ос.

Главата е профилирана, за да устои на износване, а стъпалото е профилирано, за да пасне на системата за фиксиране.

Релсите са обект на много високи натоварвания и са изработени от много висококачествена стомана.

Железник-М съхранява малко количество релси на склад, но такива могат да бъдат доставени в кратки срокове по поръчка от клиент.