Наличности на склад на профилни тръби

 -  наименование количество кг/м
1 профил затворен  12х12х1.2 1389.275 0.500
2 профил затворен 15х15х1.2 СВ ІІ с 70 0.680
3 прфил затворен   15х15х1.4 Н/вт.к 260 0.530
4 профил затворен 15х15х1.5 гв 469.582 0.690
5 профил затворен 17х17х1.2 19.8 0.670
6 профил затворен 20х20х1.5 882.4 0.960
7 профил затворен 20х20х1.5 поц. 219.609 0.900
8 профил затворен 20х20х2 1066.646 1.180
9 профил затворен 20х20х2 ІІ ри с 18.793 1.180
10 профил затворен  25х25х1.5 538.25 1.250
11 профил затворен  25х25х2 899.716 1.460
12 профил затворен 30х20х2 358.285 1.550
13 профил затворен 30х30х1.4  СВ 142.54 1.370
14 профил затворен 30х30х2 397.949 1.900
15 профил затворен  30х30х3 669.415 2.650
16 профил затворен 35х35х2 110 2.150
17 профил затворен 35х35х3 706.063 2.860
18 профил затворен 40х20х2 977.356 1.700
19 профил затворен 40х30х1.5 L=5.94 357 1.570
20 профил затворен  40х30х2 320.444 2.100
21 профил затворен  40х30х3 1202.615 2.900
22 профил затворен 40х40х1.5 1317.1 1.850
23 профил затворен 40х40х2 2016.775 2.500
24 профил затворен 40х40х3 3942.416 3.600
25 профил затворен 40х40х4 476.95 4.500
26 профил затворен 40х40х4 L= 5.27м 163.527 4.500
27 профил затворен  45х25х2 2524.42 2.170
28 профил затворен 50х20х2  овал 1854.08 1.820
29 профил затворен 50х25х2 2333.736 2.400
30 профил затворен 50х25х3     5.5м 15.164 3.600
31 профил затворен 50х25х3 4796.2 3.600
32 профил затворен 50х30х2 1356.5 2.400
33 профил затворен 50х30х3 752.4 3.800
34 профил затворен 50х50х2 1654.8 3.100
35 профил затворен  50х50х3 3286.65 4.500
36 профил затворен 50х50х4 1048.776 5.600
37 профил затворен  50х50х5 1226.504 7.100
38 профил затворен 60х20х1.5 2729.08 1.820
39 профил затворен 60х20х2 196.889 2.310
40 профил затворен 60х30х3 71 4.000
41 профил затворен 60х40х2 1720.47 3.100
42 профил затворен 60х40х3 732.278 4.400
43 профил затворен  60х40х4 787.451 5.700
44 профил затворен 60х60х3 2159.526 5.200
45 профил затворен 60х60х4  S235 2486.071 6.900
46 профил затворен  60х60х5 2302.052 8.400
47 профил затворен  60х60х5 S355 3.45 8.400
48 профил затворен  60х60х6 1067.547 10.150
49 профил затворен 70х70х3 426.7 6.350
50 профил затворен 70х70х6 S355 672.126 11.300
51 профил затворен 70х30х2 640.1 3.000
52 профил затворен  70х40х2 7106.432 3.270
53 профил затворен 70х50х2 2.788 3.600
54 профил затворен 70х50х3 вт. сорт 478.32 5.250
55 профил затворен 80х20х2 1649.382 3.050
56 профил затворен 80х40х2 ІІ ри сорт 185 3.800
57 профил затворен 80х40х3 2333.424 5.200
58 профил затворен 80х40х4 1135.23 6.800
59 профил затворен 80х40х5 1450.26 8.200
60 профил затворен 80х60х2 ІІ ри сорт 85 4.200
61 профил затворен  80х60х4  S275JR 511.386 8.200
62 профил затворен 80х80х2 0.24 5.120
63 профил затворен 80х80х3 1051 7.300
64 профил затворен 80х80х4 868.06 9.550
65 профил затворен 80х80х5 2328.6 11.500
66 профил затворен 80х80х6 747.247 13.900
67 профил затворен  80х80х8 1149.609 17.400
68 профил затворен  80х80х8 S355 1549.6 17.400
69 профил затворен 90х70х5 2720 11.500
70 профил затворен 100х40х2 12.74 4.300
71 профил затворен 100х40х2 ІІ ри сорт 130 4.300
72 профил затворен  100х40х3 вт.с 75 6.450
73 профил затворен 100х50х3 2206.5 6.800
74 профил затворен  100х50х4 554.22 8.900
75 профил затворен 100х50х5 380.733 10.600
76 профил затворен 100х60х3 вт.с 241.2 7.400
77 профил затворен 100х60х3 1198.8 7.400
78 профил затворен 100х60х4 886.082 9.400
79 профил затворен 100х60х4 160.52 9.400
80 профил затворен  100х60х5 290 12.100
81 профил затворен  100х60х6 39.5 13.500
82 профил затворен  100х80х6 0 15.100
83 профил затворен  100х100х3 531.51 9.100
84 профил затворен  100х100х4 2.6 11.800
85 профил затворен  100х100х4 1708.28 11.800
86 профил затворен  100х100х5 1597.006 14.600
87 профил затворен  100х100х6 1418.816 17.300
88 профил затворен  100х100х8 S235 2113.624 22.200
89 профил затворен  100х100х8 S355 3274 21.700
90 профил затворен 100х100х10 S355 403 26.800
91 профил затворен  120х60х6 61.304 15.600
92 профил затворен  120х80х5 34.58 14.800
93 профил затворен  120х80х6 3.68 16.540
94 профил затворен  120х100х4 23 13.000
95 профил затворен  120х120х4 1198 14.500
96 профил затворен  120х120х5 1414.95 18.000
97 профил затворен  120х120х6 2527 21.000
98 профил затворен  120х120х8 1142.192 27.200
99 профил затворен  140х60х4 70.8 11.800
100 профил затворен  140х80х4 21 14.000
101 профил затворен  140х80х5 7 16.000
102 профил затворен  140х100х4 951.3 14.500
103 профил затворен  140х100х5 2159 18.000
104 профил затворен  150х50х4 99.6 11.900
105 профил затворен  150х150х5 68 22.300
106 профил затворен  150х150х6 8.59 27.000
107 профил затворен  150х100х6 214 21.700
108 профил затворен  150х100х8 268.625 27.000
109 профил затворен  150х100х8  S355 1931 27.000
110 профил затворен  160х160х8 9850 36.800
111 профил затворен  180х180х6 S355JR 740 30.650
112 профил затворен  200х100х8 S355 1011 34.500
113 профил затворен  200х120х5 33.48 24.100
114 профил затворен  200х150х10  S355 1 48.200
115 профил затворен  300х200х10 900 73.000
116 профил затворен 450х250х10 1284 107.000
117 парапетен проф.  46х26х1.4  рък.№18 160.604 1.600
118 парапетен проф 60х26х1.5 поцинк 126.86 1.570
119 едностр.проф. zp1 50х35х2.0 зп1304 515.584 2.500
120 едностр.проф. zp1 35х25х1.5  СВ 202.29 1.350
121 едностр.проф. zp1 36х25х1.5 зп1304 1370.085 1.500
122 двустр.проф. zp2  70х35х1.5  СВ 419.98 2.350
123 двустр.проф.  zp2  65х35х2.0 зп1004 1704.401 3.120
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081