Наличности на склад на профилни тръби

 -  наименование количество разф.
1 профил затворен  15х15х1.2 СВ ІІ с 38.8 0.520
2 прфил затворен    15х15х1.4 Н/вт.к 204.88 0.530
3 профил затворен  15х15х1.5 гв 587.934 0.690
4 профил затворен  17х17х1.2 19.8 0.600
5 профил затворен  20х20х1.5 404.34 0.900
6 профил затворен  20х20х1.5 поц. 232 0.900
7 профил затворен  20х20х2 324.137 1.130
8 профил затворен  20х20х2 ІІ ри с 4.633 1.130
9 профил затворен  25х25х1.5 388.125 1.150
10 профил затворен  25х25х2 875.54 1.440
11 профил затворен 30х20х2 597.05 1.360
12 профил затворен 30х20х2.5 460.08 1.660
13 профил затворен 30х30х1.4  СВ 43.9 1.370
14 профил затворен 30х30х2 457.535 1.750
15 профил затворен  30х30х3 877.16 2.400
16 профил затворен 35х15х2 82.413 1.110
17 профил затворен 40х20х2 208.36 1.700
18 профил затворен 40х20х3 897.688 2.360
19 профил затворен 40х30х1.5 L=5.94 414.754 1.570
20 профил затворен  40х30х2 199.621 2.100
21 профил затворен 40х40х1.5 1223.582 1.850
22 профил затворен 40х40х2 1918.896 2.380
23 профил затворен 40х40х2 вт.сорт 426.68 2.380
24 профил затворен 40х40х2.5 вт.сорт 60 2.930
25 профил затворен 40х40х3 1082.932 3.330
26 профил затворен 40х40х4 1529.94 4.300
27 профил затворен  45х25х2 7124.42 2.170
28 профил затворен 50х20х2  овал 5658.08 2.000
29 профил затворен 50х25х2 4743.736 2.400
30 профил затворен 50х25х3 3292.726 3.600
31 профил затворен 50х30х1.5 овал 543 1.900
32 профил затворен 50х30х2 1366.52 2.400
33 профил затворен 50х30х3 368 3.400
34 профил затворен  50х30х3 6.26 3.400
35 профил затворен 50х30х4 вт- сорт 1462 4.200
36 профил затворен 50х50х1.5 вт.сорт 460 2.320
37 профил затворен 50х50х2 410.86 2.930
38 профил затворен  50х50х3 1331.425 4.500
39 профил затворен 50х50х4 873.793 5.500
40 профил затворен  50х50х5 2288.965 6.560
41 профил затворен 60х20х1.5  лош шев 5254.5 1.820
42 профил затворен 60х30х3 550.5 3.800
43 профил затворен 60х30х4 731.41 4.900
44 профил затворен 60х40х2 312 3.000
45 профил затворен 60х40х3 418.94 4.300
46 профил затворен  60х40х4 1421.8 5.500
47 профил затворен 60х60х3 464.168 5.400
48 профил затворен 60х60х3 вт. сорт 948.6 5.400
49 профил затворен 60х60х4  S235 1952.709 6.720
50 профил затворен  60х60х5 1097.444 8.150
51 профил затворен  60х60х6 3237.269 10.150
52 профил затворен 70х70х3 65.12 6.150
53 профил затворен 70х70х6 S355 95.939 11.300
54 профил затворен 70х25х2 ръжд 1274 2.900
55 профил затворен 70х30х2 1763.67 3.000
56 профил затворен  70х40х2 2152.87 3.270
57 профил затворен 70х50х2 0.988 3.600
58 профил затворен 80х20х2 567.972 3.000
59 профил затворен 80х40х2 ІІ ри сорт 21.2 3.600
60 профил затворен 80х40х3 776.6 5.200
61 профил затворен 80х40х4 594.43 6.800
62 профил затворен 80х40х5 661.4 8.200
63 профил затворен 80х60х2 ІІ ри сорт 59.8 4.200
64 профил затворен  80х60х4  S275JR 508.17 8.200
65 профил затворен 80х80х2 0.24 4.850
66 профил затворен 80х80х3 1764.6 7.100
67 профил затворен 80х80х3 вт. сорт 530.46 7.100
68 профил затворен 80х80х4 2782.5 9.250
69 профил затворен 80х80х5 1092.095 11.300
70 профил затворен 80х80х6 699.19 13.200
71 профил затворен  80х80х8 192.92 16.400
72 профил затворен  80х80х8 S355 344 16.400
73 профил затворен 90х70х5 2464.7 11.500
74 профил затворен 100х40х2 ІІ ри сорт 130 4.300
75 профил затворен 100х40х3 692.9 6.200
76 профил затворен  100х50х4 1691.12 8.900
77 профил затворен 100х50х5 2561.32 10.600
78 профил затворен 100х60х3 вт.с 196.8 7.400
79 профил затворен 100х60х3 508.49 7.400
80 профил затворен 100х60х4 2205.9 9.400
81 профил затворен 100х60х4 160.52 9.400
82 профил затворен  100х80х6 0 15.100
83 профил затворен  100х100х3 1131.084 9.000
84 профил затворен  100х100х3 100 9.000
85 профил затворен  100х100х4 556.4 11.800
86 профил затворен  100х100х4 вт.сорт 1354 11.800
87 профил затворен  100х100х5 982.542 14.400
88 профил затворен  100х100х6 1300.115 17.000
89 профил затворен 100х100х8 ръждив 387 21.500
90 профил затворен  100х100х8 S235 3463.25 21.500
91 профил затворен 100х100х10 S355 154.6 26.800
92 профил затворен  120х60х4 53.3 10.500
93 профил затворен  120х80х3 177.28 9.000
94 профил затворен  120х80х5 34.58 14.500
95 профил затворен  120х80х6 3.68 17.000
96 профил затворен 120х80х8 146.52 21.400
97 профил затворен 120х80х10 S355 76.48 25.600
98 профил затворен  120х100х4 23 13.000
99 профил затворен  120х120х4 1223 14.250
100 профил затворен  120х120х6 686.2 20.800
101 профил затворен  140х60х4 106.2 11.800
102 профил затворен  140х80х5 7 16.000
103 профил затворен  140х100х4 85.6 14.300
104 профил затворен  150х50х4 142.6 11.900
105 профил затворен  150х150х4 274.7 18.000
106 профил затворен  150х150х5 68 22.300
107 профил затворен  150х100х4 50.9 14.900
108 профил затворен  150х100х6 164 21.700
109 профил затворен  150х100х8 238.625 28.000
110 профил затворен  150х150х10  S355 975 40.500
111 профил затворен  160х160х8 7608.4 37.450
112 профил затворен  180х180х6 S355JR 672.57 30.650
113 профил затворен 200х200х5    сини 320 31.500
114 профил затворен  200х100х5 451.08 22.300
115 профил затворен  200х100х6 158.6 26.400
116 профил затворен  200х100х8 621 34.500
117 профил затворен  200х100х8 S355 1236 34.500
118 профил затворен  200х100х10 991 41.300
119 профил затворен  200х120х6  S355 59.4 28.300
120 профил затворен 200х150х8 470 42.200
121 профил затворен  200х150х10 2 48.200
122 профил затворен  200х150х10  S355 1 48.200
123 профил затворен 220х120х6 S355 177 30.800
124 профил затворен  250х250х6 1056 45.500
125 профил затворен  300х200х10 900 73.000
126 профил затворен 450х250х10 1284 107.000
127 парапетен проф.  46х26х1.4  рък.№18 106.1 1.600
128 парапетен проф 60х26х1.5 поцинк 178 1.570
129 едностр.проф. zp1 50х35х2.0 зп1304 919.312 2.500
130 едностр.проф. zp1 50х35х1.5 зп1304 383 2.100
131 двустр.проф.  zp2  65х35х2.0 зп1004 1368.584 3.120
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081