Наличности на склад на поцинкована ламарина

 

 -  наименование количество кг/лист
1 ЛТ 30 б 0.3х820х2000 RAL 3009 кафяв 2876.14 4.800
2 ЛТ 30 б 0.3х820х2500 RAL 3009 кафяв 5433.924 6.000
3 поц.лам.   б 0.4х1000х2000 217.255 6.400
4 поц.б 0.4х1070х2000  PVC бяла 1658.549 6.900
5 поц.лам. б 0.5х1000х2000 637.899 8.000
6 поц.ЛТ35 б 0.5х1040х2500  PVC сива 1416.506 12.800
7 поц.ЛТ б 0.5х1000х3000 584.95 15.000
8 поц. лам. б 0.6х1000х2000 990.4 9.600
9 ЛТ50поц. б0.6 х1000  с PVC с. 396.4 6.000
10 ЛТ40  б 0.6х1000х2440  PVC зелено 268.6 11.720
11 рулон б 0.7  PVC зелен 40.475 5.600
12 поц.ламарина б 0.7х1000х3600 312.44 20.000
13 ЛТ40  б 0.7х750х6000  PVC зелено 164.6 33.600
14 поц.ламарина  б 1.0х1000х2000 387.42 16.000
15 ЛТ50  б 1.0х1000х4000 215.85 32.000
16 ЛТ50  б 1.0 х3000-9000мм вт. сорт 1282.07 8.000
17 поц.ламарина  б 2.0х1000х2000 1108.76 32.000
18 поц.ламарина  б 2.5х1000х2000 186.5 40.000
19 оградно пано поц ф1.8 50/50 2 1.000
20 оградна мрежа ф 2х1500 40/40  L 10м 34 1.700
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081