Наличности на склад на безшевни тръби

 

 -  наименование количество кг/м
1 тр. безшевна  ф 8х1 364.62 0.175
2 тр. безшевна  ф 8х1.75 113.466 0.270
3 тр. безшевна  ф 10х2.5 189.369 0.470
4 тр. безшевна  ф 12х1 1876.238 0.280
5 тр. безшевна  ф 12х1.5 294.84 0.400
6 тр. безшевна  ф 14х3 793.51 0.600
7 тр. безшевна  ф 15х1 901.72 0.350
8 тр. безшевна  ф 15х1.5 223.99 0.500
9 тр. безшевна  ф 16х1.5 5.181 0.540
10 тр. безшевна  ф 16х2 249.587 0.700
11 тр. безшевна  ф 16х3 87.74 0.980
12 тр. безшевна  ф 17х2  С10 244.928 0.750
13 тр. безшевна  ф 18х1    4.5-5м 1717 0.450
14 тр. безшевна  ф 18х2  4.5-5м 198.756 0.800
15 тр. безшевна  ф 18х2.5 146.764 1.000
16 тр. безшевна  ф 18х3 876.724 1.200
17 тр. безшевна  ф 20х1.0  20 69.501 0.470
18 тр. безшевна  ф 20х1.5 др 866.922 0.684
19 тр. безшевна  ф 20х2 2700.845 0.950
20 тр. безшевна  ф 20х2.5   20 5249.592 1.090
21 тр.безшевна   ф 20х5 др 180.678 1.860
22 тр. безшевна  ф 21х3.5 2.98 1.515
23 тр. безшевна  ф 21.3х2.9  Р265TR1 251 1.320
24 тр.безшевна   ф 21.3х3.2  S355J2H 1776.77 1.430
25 тр. безшевна  ф 22х3 399.568 1.420
26 тр.безшевна   ф 25х2.6  С20  L= 9 м 3580.55 1.440
27 тр. безшевна  ф 25х3     С20 532.087 1.650
28 тр. безшевна  ф 25х5   С35  закал 151.125 2.500
29 тр. безшевна  ф 26.9х2.6 Р265 65.89 1.570
30 тр. безшевна  ф 26.9х3.2  S355J2H 1171.369 1.870
31 тр. безшевна  ф 28х3 254.996 1.850
32 тр. безшевна  ф 28х3.5  С55 1052.96 2.150
33 тр. безшевна  ф 28х4  St.44 63 2.400
34 тр. безшевна  ф 31.6х3.5  С10 55.81 2.450
35 тр.безшевна   ф 32х4  С20 55.714 2.800
36 тр. безшевна  ф 32х6 12Х1МФ 769.518 3.900
37 тр. безшевна  ф 33.7х2.6  S235JRH 28.9 1.990
38 тр. безшевна  ф 33.7х3.2 Р265GH 2626.068 2.450
39 тр. безшевна  ф 33.7х7  20К 1883.725 4.650
40 тр. безшевна  ф 34х5 7.532 3.600
41 тр. безшевна  ф 35х2 2353.946 1.700
42 тр. безшевна  ф 35х8 4.815 5.330
43 тр. безшевна  ф 38х2.9 С20 500 2.500
44 тр. безшевна  ф 38х3 1445.785 2.700
45 тр. безшевна  ф 38х4   С20 908.08 3.400
46 тр. безшевна  ф 38х4 96.426 3.400
47 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 4539.242 3.400
48 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 3090 3.400
49 тр. безшевна  ф 38х6   С20 385.4 4.800
50 тр. безшевна  ф 38х6.3 S235GH 47.48 4.950
51 тр. безшевна  ф 40х2 247.933 1.880
52 тр.безшевна   ф 40х10 9.401 7.400
53 тр. безшевна  ф 42х1.5 88.35 1.500
54 тр. безшевна  ф 42х3.5 12ХМФ 451.908 3.330
55 тр. безшевна  ф 42х6 28 5.500
56 тр. безшевна  ф 42.4х3.2 S355J2H 598.63 3.100
57 тр. безшевна  ф 42.4х3.2  Р235 1890 3.100
58 тр. безшевна  ф 44х9 S235GH 944.656 7.800
59 тр.безшевна  ф 44.5х5.6  Р235 1049.2 5.400
60 тр. безшевна  ф 44.5х6.3 Р235 2670 6.000
61 тр. безшевна  ф 45х5   С45 439.788 4.950
62 тр. безшевна  ф 45х6   С45 131.241 5.800
63 тр.безшевна ф 45х7 140 6.600
64 тр. безшевна  ф 45х8     5.28м 1907.239 7.350
65 тр. безшевна  ф 45х10   закал 212.2 8.800
66 тр. безшевна  ф 48х2.2 2288.25 2.500
67 тр. безшевна ф 48х6 38.4 6.400
68 тр. безшевна  ф 48х8    С45 32.9 7.900
69 тр. безшевна  ф 48х10  С45 696.473 9.400
70 тр. безшевна  ф 48.3х3.2   S355J2H 2151.4 3.700
71 тр. безшевна  ф 48.3х3.6  S355J2H 369.198 4.000
72 тр.безшевна ф 48.3х3.6  Р265 1410 4.000
73 тр.безшевна ф 48.3х5 Р265 1883.4 5.500
74 тр. безшевна  ф 48.3х10  St42/C20 1060.305 9.400
75 тр. безшевна  ф 50х5 0 5.550
76 тр. безшевна  ф 50х9   St52.0 129.466 9.200
77 тр. безшевна  ф 50.8х9  S235GH 176.827 9.470
78 тр. безшевна ф 51х4.5 160 5.200
79 тр. безшевна  ф 51х5 421.036 5.700
80 тр. безшевна ф 51х5.5 765 6.200
81 тр. безшевна  ф 51х9.5 13CrMo4 1067.442 9.800
82 тр. безшевна  ф 51х10   1020 1874.862 10.700
83 тр. безшевна  ф 54х5 880.11 6.000
84 тр. безшевна  ф 55х5 79.576 6.200
85 тр. безшевна  ф 55х8 105.788 9.300
86 тр. безшевна  ф 56х2 С20 156.476 2.670
87 тр. безшевна  ф 56х8 40 9.500
88 тр. безшевна  ф 57х4  д.р. 2052.106 5.400
89 тр. безшевна  ф 57х4 1449 5.400
90 тр. безшевна ф 57х7 34 8.900
91 тр. безшевна  ф 57х14   St52 36 14.900
92 тр. безшевна ф 57х14.2  S355 1460 15.000
93 тр. безшевна  ф 60х4 L= 2.7- 2.8 м 3584.241 5.550
94 тр. безшевна  ф 60х6 1387.78 8.000
95 тр. безшевна  ф 60х6 0 8.000
96 тр. безшевна  ф 60х7 161.505 9.150
97 тр. безшевна  ф 60х8 59.47 10.300
98 тр. безшевна  ф 60.3х3.6  S355 J2H 59.698 5.034
99 тр. безшевна  ф 60.3х4.0  P265GH 1964.166 5.560
100 тр.безшевна  ф 60.3х5.5  St52  5.2м 855.914 7.500
101 тр. безшевна  ф 60.3х8   S355 1391.44 10.400
102 тр. безшевна  ф 60.3х10 3276.279 12.410
103 тр.безшевна   ф 60.3х13 587.63 15.200
104 тр. безшевна  ф 63х1.5 150.25 2.250
105 тр.безшевна  ф 63х3 ІІ ри сорт 2370.45 4.450
106 тр. безшевна  ф 63х7 80 80.000
107 тр. безшевна  ф 63.5х4 234.1 5.900
108 тр. бецшевна  ф 63.5х5 2192.945 7.250
109 тр. безшевна  ф 63.5х7 82.311 9.800
110 тр. безшевна  ф 63.5х8 1165.143 10.950
111 тр. безшевна  ф 63.5х8   St 52.3 2161.566 10.950
112 тр. безшевна  ф 63.5х9.3 2835.624 12.500
113 тр. безшевна  ф 63.5х10  St52.3 3939.57 13.200
114 тр. безшевна  ф 63.5х12    S235JRH 163.976 15.600
115 тр. безшевна  ф 63.5х12.5  S235JRH 779.265 15.720
116 тр. безшевна  ф 63.5х16  С60 542.746 18.800
117 тр. безшевна  ф 63.5х17.5   S355J2H 1746.896 19.855
118 тр. безшевна  ф 65х6 60 8.730
119 тр. безшевна  ф 68х6 242.86 9.200
120 тр. безшевна  ф 68х10  40Х 5300 14.300
121 тр. безшевна  ф 69х5 300 7.900
122 тр. безшевна  ф 70х4 822.993 6.700
123 тр. безшевна  ф 70х 4  S355 2835.416 6.700
124 тр. безшевна  ф 70х5 1140.745 8.820
125 тр. безшевна  ф 70х6 35.1 9.500
126 тр. безшевна  ф 70х8   1.5м закал 123.048 12.240
127 тр. безшевна  ф 70х9.5 1288.525 14.200
128 тр. безшевна  ф 70х10   St52 3189.247 14.900
129 тр. безшевна  ф 70х12 1020 138.612 17.200
130 тр. безшевна  ф 70х12  St.52.3 2350 17.200
131 тр. безшевна  ф 70х13.5 59.712 18.900
132 тр. безшевна  ф 70х14.5 125 19.950
133 тр. безшевна  ф 73х14 2256.379 20.370
134 тр. безшевна  ф 76х3 3868.83 5.400
135 тр. безшевна  ф 76х4 296.516 7.200
136 тр. безшевна  ф 76х5 St 52 1316.715 9.250
137 тр. безшевна  ф 76х7 3929.227 12.000
138 тр. безшевна  ф 76х7 460.28 12.000
139 тр. безшевна  ф 76х8 0 13.500
140 тр. безшевна  ф 76х10 St52 1641.06 17.500
141 тр. безшевна  ф 76х12 St52 2125.045 19.000
142 тр. безшевна  ф 76х13  С10 2373.632 20.500
143 тр. безшевна  ф 76.1х3.6   S355J2H 1729.2 6.600
144 тр. безшевна  ф 76.1х4.0  S355J2H 224.28 7.400
145 тр. безшевна  ф 76.1х4.0  Р265GH 1291.27 7.400
146 тр.безшевна   ф 76.1х14.2 356.04 22.000
147 тр. безшевна  ф 80х7 140 12.600
148 тр. безшевна  ф 80х8 11.54 14.200
149 тр. безшевна  ф 81х16 1.773 25.700
150 тр.безшевна   ф 82.5х6 72.84 11.320
151 тр. безшевна  ф 83х7   20К 98.143 13.200
152 тр. безшевна  ф 83х10  St52 2721.07 18.000
153 тр. безшевна  ф 83х12 45.508 21.100
154 тр. безшевна  ф 83х14 1035.435 24.850
155 тр. безшевна  ф 83х15 0 25.400
156 тр. безшевна  ф 83х16 1220.911 26.500
157 тр. безшевна  ф 83х18 128.501 28.900
158 тр. безшевна  ф 83х19 50 30.000
159 тр. безшевна  ф 85х17.5    7.4m 183.958 29.200
160 тр. безшевна  ф 88.9х3.6  S355 J2H 336.748 7.580
161 тр. безшевна  ф 88.9х4 S355J2H 2469.692 8.400
162 тр. безшевна  ф 88.9х5  St44 76.376 10.800
163 тр. безшевна  ф 88.9х8  S235GH 2098 16.500
164 тр. безшевна  ф 88.9х8  P265GH 2170 16.500
165 тр. безшевна  ф 88.9х11.13  S235GH 1705.2 21.350
166 тр.безшевна   ф 88.9х20 2.53 34.000
167 тр. безшевна  ф 89х4 639.995 8.400
168 тр. безшевна  ф 89х8  S235GH 177.457 16.100
169 тр. безшевна  ф 89х10 St44/C20 3304.791 19.600
170 тр. безшевна  ф 89х13 1210 24.400
171 тр. безшевна  ф 89х14 934.04 25.900
172 тр. безшевна  ф 89х15 140 27.400
173 тр. безшевна  ф 89х16 St52 1998.274 30.200
174 тр. безшевна  ф 90х7  С45 300 14.400
175 тр. безшевна ф 95х6.3  S355 510 13.780
176 тр.безшевна  ф 95х12 0.25 24.700
177 тр.безшевна  ф 95х16 S355J2H 1668.06 31.500
178 тр.безшевна  ф 95х22 1020 2250.9 40.000
179 тр. безшевна  ф 101.6х4 S355 1698.322 9.630
180 тр.безшевна  ф 101.6х4.5  8.80m. 275.646 10.800
181 тр.безшевна  ф 101.6х5   S355J2H 1912.063 12.100
182 тр.безшевна  ф 101.6х5  St52.0 2620.561 12.100
183 тр.безшевна  ф 101.6х6  St52.0 1876.526 14.200
184 тр.безшевна  ф 102х2  С10 266.9 4.950
185 тр.безшевна   ф 102х4 221.711 9.800
186 тр.безшевна   ф 102х4 1250 9.800
187 тр.безшевна   ф 102х4.5 1020 10.800
188 тр.безшевна   ф102х6 1837.353 14.200
189 тр.безшевна   ф102х8  С20 3667.015 18.700
190 тр.безшевна  ф 102х13 609.025 28.600
191 тр.безшевна ф 102х16  М45 614.87 34.000
192 тр.безшевна   ф104 х 9.5 7600.852 22.200
193 тр.безшевна   ф108х4 411.219 10.300
194 тр.безшевна   ф108х4 Р265 125.597 10.500
195 тр.безшевна   ф108х5 1403.435 13.000
196 тр.безшевна   ф 108х5 2419.265 13.000
197 тр.безшевни   ф108х6 St44/ С20 р 767.633 15.100
198 тр. безшевна ф108х6.3 Е355 1150.961 15.800
199 тр.безшевна   ф108х7 120.75 17.500
200 тр.безшевна   ф108х8 С20 37.383 19.800
201 тр.безшевна  ф108х8  St52 428.32 19.800
202 тр.безшевна  ф 108х9 182.15 22.000
203 тр.безшевна  ф108х10 118.571 24.300
204 тр.безшевна   ф108х12.5 1315.462 29.500
205 тр.безшевна   ф108х16 357.91 36.500
206 тр.безшевна   ф108х20 1117.055 43.500
207 тр. безшевна  ф108х22.2 S355J2H 977.184 46.980
208 тр. безшевна  ф108х25   St52 7.848 51.200
209 тр. безшевна ф 108х25  С45 149.632 51.200
210 тр. безшевна  ф109х14  15Х5М 4116.94 32.800
211 тр. безшевна  ф110х18 120.195 41.000
212 тр.безшевна ф 113х10 150 25.400
213 тр. безшевна  ф114х4 116.365 10.900
214 тр.безшевна   ф114х4 235.405 10.900
215 тр.безшевна   ф114х5 26.465 13.500
216 тр.безшевна ф 114х6 2478 16.000
217 тр.безшевна  ф114х7 1383.647 18.500
218 тр. безшевна  ф 114х8 10.195 21.000
219 тр. безшевна  ф114х10 2040 25.700
220 тр. безшевна  ф114х10  С45 8.995 25.700
221 тр.безшевна  ф114х16 298.458 38.700
222 тр. безшевна   ф114.3х4.5  S355J2H 206.683 12.185
223 тр.безшевна ф 114.3х6.3 692.8 16.800
224 тр.безшевна ф 114.3х6.3 664 18.000
225 тр. безшевна  ф114.3х20 St 52.3 480 46.500
226 тр.безшевна ф 116х8 180 21.300
227 тр.безшевна  ф121х4 2369.13 11.540
228 тр.безшевна ф 121х8 - корозирала 137.168 22.300
229 тр. безшевна ф121х8 1574.872 22.300
230 тр. безшевна  ф 121х9 481.063 24.950
231 тр.безшевна  ф121х10 St 52.3 1910.687 27.500
232 тр.безшевна  ф121х10  ст55 340 27.500
233 тр.безшевна ф 121х13.5  St 52.3 1834.08 36.000
234 тр. безшевна ф 121х25 С40 4.944 59.200
235 тр.безшевна  ф 127х8 619.739 23.500
236 тр.безшевна  ф 127х9 344.124 26.300
237 тр.безшевна  ф 127х10 1235.086 28.900
238 тр.безшевна  ф 133х4 С20 1378.531 12.970
239 тр.безшевна ф 133х4.5  St.44 2090.8 14.500
240 тр.безшевна  ф 133х4.5 1775 14.500
241 тр. безшевна ф 133х5 С20     5.85м 818.43 15.800
242 тр. безшевна  ф 133х6 С20   12м 706.61 18.900
243 тр. безшевна  ф 133х10  St 52.3 1926.281 30.750
244 тр. безшевна. ф 133х12 190 36.490
245 тр.безшевна  ф 133х13  12Х1МФ 951.015 38.500
246 тр.безшевна  ф133х14 447.277 41.100
247 тр. безшевна  ф 133х15 263.881 43.800
248 тр. безшевна  ф133х16  S235 556.506 46.200
249 тр. безшевна  ф133х16/17 37.542 48.600
250 тр. безшевна  ф133х18 47.475 51.100
251 тр. безшевна  ф139.7х5.6  St 52 140 18.630
252 тр. безшевна  ф139.7х8 569.71 26.000
253 тр.безшевна ф 140х4 80 13.400
254 тр. безшевна  ф140х6 68.161 19.900
255 тр. безшевна   ф140х8 217.577 26.100
256 тр. безшевна  ф140х8.5 1680.982 27.600
257 тр. безшевна  ф140х10 231.242 32.670
258 тр. безшевна  ф140х12 356.038 38.600
259 тр. безшевна  ф140х16 28.41 49.000
260 тр. безшевна  ф140х20 118.6 60.320
261 тр. безшевна  ф140х20  С10 2030.28 60.400
262 тр. безшевна  ф141х9 440 29.300
263 тр. безшевна   ф141х12 672.759 38.400
264 тр. безшевна  ф145х5 177.021 17.400
265 тръба безшевна ф 146х4.5 Ст10 163.82 15.700
266 тр. безшевна  ф146х9 46.992 30.420
267 тр. безшевна  ф146х14  С45 21.073 45.700
268 тр. безшевна  ф152х10 119.228 35.200
269 тр. безшевна  ф152х12 3538.061 41.500
270 тр. безшевна  ф152х25   С20 52.562 78.500
271 тр. безшевна  ф152х14  С45 1440.76 48.000
272 тр. безшевна  ф152х18 30.4 60.000
273 тр. безшевна  ф153х28 13.859 87.000
274 тр. безшевна  ф155х8 1564.855 29.000
275 тр. безшевна  ф155х9 1467.154 32.550
276 тр. безшевна  ф159х4.5  ASTM1068 507.25 17.500
277 тр. безшевна  ф159х5  др  5.8м 576.61 19.000
278 тр. безшевна  ф159х5.6  Е355 6880 21.200
279 тр. безшевна  ф159х11 320 40.200
280 тр. безшевна  ф 159х23 41.714 77.200
281 тр. безшевна  ф168х6  вт с 1458.67 24.000
282 тр. безшевна  ф168х7 2749.435 27.900
283 тр. безшевна  ф168х8  С20 629.118 31.700
284 тр.безшевна   ф168х10  С20 75.509 39.000
285 тр. безшевна  ф168х10  18Г2 275.7 39.000
286 тр.безшевна ф 168х12 С20 630 47.000
287 тр. безшевна  ф168х14 58.334 53.200
288 тр. безшевна  ф168х20 St 52 908.763 73.000
289 тр. безшевна  ф 170х11 70 43.200
290 тр. безшевна  ф170.8х14.2  С10 1555.535 54.900
291 тр. безшевна  ф 170х25 73.378 89.400
292 тр. безшевна  ф 170х32 198.225 109.000
293 тр. безшевна ф 172х12 440 47.500
294 тр.безшевна   ф 172х21.5 270 80.000
295 тр. безшевна  ф177.8х36 4.883 125.900
296 тр. безшевна  ф178х8 119.952 33.600
297 тр. безшевна  ф178х18 400 71.000
298 тр.безшевна ф 180х8 240 34.000
299 тр. безшевна  ф180х14 131.71 58.000
300 тр. безшевна  ф180х22 554.26 85.900
301 тр. безшевна  ф180х30 17.87 111.000
302 тр. безшевна  ф192х9 178 40.700
303 тр.безшевна   ф 193.7х6.3  С45 36.341 29.300
304 тр.безшевна   ф 193.7х7 371.74 32.300
305 тр. безшевна ф 193.7х16  P235TR1 1751.664 70.200
306 тр. безшевна  ф 194х6 727.966 27.900
307 тр. безшевна  ф 194х7 142.191 32.300
308 тр. безшевна  ф 194х13.5 58.7 60.100
309 тр. безшевна  ф194х20 24.533 85.900
310 тр. безшевна  ф194х28  ст55 766.62 114.700
311 тр. безшевна  ф196.9х20 S235 1036.271 87.300
312 тр. безшевна  ф 200х10 55.866 46.950
313 тр. безшевна  ф 200х14 193 64.220
314 тр. безшевна  ф 202х12 40 56.300
315 тр. безшевна  ф 202х14 100.75 65.000
316 тр. безшевна  ф 203х6 3058.703 29.300
317 тр. безшевна  ф 203х20 78.95 90.400
318 тр. безшвена  ф 203х30  С20 73.094 128.100
319 тр. безшвена  ф 203х30  С55 1028.909 128.100
320 тр. безшевна  ф 210х15 52.149 72.200
321 тр. безшевна  ф 213х39 83.7 168.000
322 тр. безшевна  ф 219х7 182.813 36.700
323 тр.безшевна   ф 219х7  др 2995 37.000
324 тр.безшевна   ф 219х7 1841.3 36.700
325 тр.безшевна   ф 219х8 1433.596 42.000
326 тр.безшевна   ф 219х8 втсчерв грунд 1620 41.700
327 тр.безшевна   ф 219х9 1190 46.800
328 тр. безшевна  ф 219х10 7140.114 51.600
329 тр.безшевна   ф 219х10  вт.у 635 51.600
330 тр. безшевна  ф 219 х 11 145 56.600
331 тр. безшевна  ф 219х12 405 61.500
332 тр. безшевна  ф 219х13 1493.5 66.050
333 тр. безшевна  ф 219х14  С20 47.294 70.800
334 тр. безшевна  ф 219х18 218.13 94.000
335 тр. безшевна  ф 219х20 114.4 98.500
336 тр. безшевна  ф 219х22  С45 339 106.900
337 тр. безшевна  ф 219х22 925 106.900
338 тр. безшевна  ф 219х23 371.536 111.300
339 тр. безшевна  ф 219х25  S355 1886.664 119.800
340 тр. безшевна  ф 219х25  12VMoCr10 12560 119.800
341 тр. безшевна  ф 219х28 С45 432.3 132.000
342 тр. безшевна  ф 219.1х6.35  С20 5700 33.320
343 тр. безшевна  ф 219.1х36  St52 45.284 163.000
344 тр.безшевна   ф 230х16 235 84.500
345 тр. безшевна  ф 230х20 824.408 103.600
346 тр .безшевна   ф 237х25 690 131.000
347 тр. безшевна  ф 241х20 2157.145 109.000
348 тр.безшевна   ф 244.5х13 Р110 847 74.300
349 тр. безшевна ф 245х7 1870 41.090
350 тр. безшевна  ф 245х8 858.516 46.800
351 тр.безшевна   ф 245 х 8 90.326 46.800
352 тр. безшевна  ф 245х13 270 74.400
353 тр. безшевна  ф 245х16 212.936 90.400
354 тр. безшевна  ф 245х28 Ст35 696.85 150.000
355 тр.безшевна   ф 245х40  40Х 1494.146 202.300
356 тр. безшевна  ф 257х17 48.726 100.700
357 тр. безшевна  ф 264х8 440 50.500
358 тр.безшевна  ф265х52  L= 0.53  ШХ15 178.439 273.400
359 тр. безшевна  ф 267х20 0.62 122.000
360 тр. безшевна  ф 267х32 65.45 186.000
361 тр.безшевна ф 268х25 210 149.800
362 тр. безшевна ф 268х28 580 166.000
363 тр. безшевна  ф 273х6 70 39.600
364 тр. безшевна  ф 273х7   С20 941.57 46.000
365 тр. безшевна  ф 273х8  S235JR 744.174 52.400
366 тр. безшевна  ф 273х8 4411.028 52.400
367 тр. безшевна  ф 273х8  С20 254.13 52.400
368 тр. безшевна  ф 273х9 2230 58.600
369 тр. безшевна  ф 273х10  С20 211 65.000
370 тр. безшевна  ф 273х10 д.р омазнени 5113.675 65.000
371 тр. безшевна  ф 273х12 745.222 77.600
372 тр. безшевна  ф 273х14 813.661 89.500
373 тр. безшевна  ф 273х19 78 119.100
374 тр. безшевна  ф 273х28 134.433 169.500
375 тр. безшевна  ф 276х8 199 52.900
376 тр. безшевна  ф 277х10 820 65.900
377 тр. безшевна  ф 277х15 150 97.000
378 тр. безшевна ф 285х18 340 118.500
379 тр. безшевна  ф 299х10 150.151 68.100
380 тр.безшевна   ф 299х12 159 85.000
381 тр.безшевна   ф 299х20 2480 137.600
382 тр. безшевна  ф 299х22  С45 16.348 150.300
383 тр.безшевна   ф 304х77 220 431.030
384 тр.безшевна ф 323.9х8  С20  черни 969 62.400
385 тр.безшевна ф323.9х19  St 42 1100.566 142.860
386 тр.безшевна  ф323.9х22  С20 264.005 163.800
387 тр. безшевна ф 323.9х30 1445.12 218.000
388 тр.безшевна ф 325х8  С20 5524.513 62.650
389 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 9-11м 284.188 62.700
390 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 2947.2 62.700
391 тр. безшевна  ф 325х11 305 85.200
392 тр.безшевна ф 325 х15 St44 80 115.000
393 тр. безшевна  ф 325х20  С20 64 150.700
394 тр. безшевна  ф 325х32 5.897 231.400
395 тр. безшевна ф 335х18 115.388 140.800
396 тр.безшевна  ф 355х8.5  С20 893.604 73.000
397 тр. безшевна ф 367х14 452.12 126.000
398 тр. безшевна ф 367х16 627.805 139.000
399 тр. безшевна ф 370х9  С20 3050 81.000
400 тр. безшевна ф 370х14 600 123.000
401 тр. безшевна  ф 377х11 1000 99.300
402 тр. безшевна ф 377х14 1448.028 125.600
403 тр. безшевна  ф 377х22   М10 3165.6 192.700
404 тр.безшевна  ф380х10 1775 91.400
405 тр. безшевна ф 380х12 289.15 110.000
406 тр. безшевна ф406.4х6.3 92 62.500
407 тр. безшевна ф 406.3х8 150 78.800
408 тр.безшевна ф 406х31 С45 773 287.000
409 тр.безшевна ф 426х10.8 3916.68 110.600
410 тр. безшевна  ф 426х12 2616.238 122.600
411 тр. безшевна  ф430х10 473 103.600
412 тр. безшевна  ф 430х57.5 215 528.400
413 тр.безшевна ф 457х11 2500 121.000
414 тр.безшевна ф 457х10.5  С20 540 116.000
415 тр.безшевна ф 505х10 600 122.100
416 тр. безшевна ф508х6.3 296 78.000
417 тр. безшевна  ф 508х32 2121 375.700
418 тр.безшевна ф  510х9 310 111.200
419 тр.безшевна  ф 525х12 3271 152.000
420 тр.безшевна ф 610х13.5 1925 199.000
421 тр. безшевна ф 660х90 3490 1265.400
422 тръби безшевни 2167.25 1.000
423 тр.безшевна ф 53х7 95 7.940
424 тр.безшевна ф 55х7.5 200 8.790
425 тр.безшевна ф 55х11 1020 11.950
426 тр.безшевна ф 76х17 6 24.800
427 тр.безшевна ф 80х7 226 12.600
428 тр.безшевна ф 95х10 8 20.960
429 тр.безшевна ф 102х19 5.053 38.900
430 тр.безшевна ф 114х16 2.486 38.700
431 тр.безшевна ф 133х18 26 51.050
432 тр.безшевна ф 140х8 373.559 26.050
433 тр.безшевна ф 140х29 115.723 79.400
434 тр.безшевна ф 159х38 52.619 113.400
435 тр.безшевна ф 189х30 5.854 117.800
436 тр.безшевна ф 290х66 42 364.580
437 тр.безшевна ф 314х19 150 138.220
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081