Наличности на склад на безшевни тръби

 

 -  наименование количество кг/м
1 тр. безшевна  ф 8х1 345.02 0.175
2 тр. безшевна  ф 8х1.75 113.061 0.270
3 тр. безшевна  ф 10х2.5 176.397 0.470
4 тр. безшевна  ф 12х1 1894.878 0.280
5 тр. безшевна  ф 12х1.5 90.36 0.400
6 тр. безшевна  ф 14х3 783.01 0.600
7 тр. безшевна  ф 15х1 901.72 0.350
8 тр. безшевна  ф 15х1.5 166.34 0.500
9 тр. безшевна  ф 16х1.5 5.181 0.540
10 тр. безшевна  ф 16х2 159.354 0.700
11 тр. безшевна  ф 16х3 61.298 0.980
12 тр. безшевна  ф 17х2  С10 230.978 0.750
13 тр. безшевна  ф 18х1    4.5-5м 1000.79 0.450
14 тр. безшевна  ф 18х2  4.5-5м 7.076 0.800
15 тр. безшевна  ф 18х2.5 43.664 1.000
16 тр. безшевна  ф 18х3 840.724 1.200
17 тр. безшевна  ф 20х1.0  20 67.621 0.470
18 тр. безшевна  ф 20х1.5 др 825.742 0.684
19 тр. безшевна  ф 20х2 2700.845 0.950
20 тр. безшевна  ф 20х2.5   20 4887.015 1.090
21 тр.безшевна   ф 20х5 др 133.427 1.860
22 тр. безшевна  ф 21.3х2.9  Р265TR1 5.48 1.320
23 тр.безшевна   ф 21.3х3.2  S355J2H 1597.003 1.430
24 тр. безшевна  ф 22х3 383.948 1.420
25 тр.безшевна   ф 25х2.6  С20  L= 9 м 3108.89 1.440
26 тр.безшевна ф 25х2.7  L= 6 м др 1030 1.500
27 тр. безшевна  ф 25х3     С20 529.587 1.650
28 тр. безшевна  ф 25х5   С35  закал 140.125 2.500
29 тр.безш. ф26.9х3.2  S355J2H  6.40м 453.843 1.870
30 тр. безшевна  ф 28х3.5  С55 1052.96 2.150
31 тр. безшевна  ф 28х4  St.44 5.988 2.400
32 тр. безшевна  ф 30х1.5 17 1.200
33 тр.безшевна ф 30х4 239.4 2.600
34 тр. безшевна ф 31.8х3.5 184.084 2.460
35 тр. безшевна  ф 31.6х3.5  С10 54.573 2.450
36 тр.безшевна   ф 32х4  С20 202.774 2.800
37 тр. безшевна  ф 32х6 12Х1МФ 756.219 3.900
38 тр. безшевна ф 33х1.5 690 1.200
39 тр. безшевна  ф 33.7х2.6  S235JRH 28.9 1.990
40 тр. безшевна  ф 33.7х2.9  P265GH 1.294 2.203
41 тр. безшевна  ф 33.7х3.2 Р265GH 2076.601 2.450
42 тр. безшевна  ф 33.7х7  20К 1720.225 4.650
43 тр. безшевна  ф 34х3 1417.8 2.350
44 тр. безшевна  ф 34х5 7.532 3.600
45 тр. безшевна  ф 34х8 969.714 5.130
46 тр. безшевна  ф 35х2 2338.182 1.700
47 тр. безшевна  ф 35х3.5 1130 2.720
48 тр. безшевна  ф 35х8 4.815 5.330
49 тр. безшевна  ф 38х2.9 С20 500 2.500
50 тр. безшевна  ф 38х3 1433.419 2.700
51 тр. безшевна  ф 38х4   С20 893.63 3.400
52 тр. безшевна  ф 38х4 93.026 3.400
53 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 4488 3.400
54 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 3090 3.400
55 тр. безшевна  ф 38х6   С20 385.4 4.800
56 тр. безшевна  ф 38х6.3 S235GH 47.48 4.950
57 тр. безшевна  ф 40х1.5 394.4 1.450
58 тр. безшевна  ф 40х2 164.659 1.880
59 тр.безшевна   ф 40х10 174.001 7.400
60 тр. безшевна  ф 42х1.5 86.355 1.500
61 тр. безшевна  ф 42х3.5 12ХМФ 451.908 3.330
62 тр. безшевна  ф 42х4.0  12Х1МФ 2030 3.800
63 тр. безшевна  ф 42.4х3.2 S355J2H 127.647 3.100
64 тр. безшевна  ф 42.4х3.2  Р235 1890 3.100
65 тр. безшевна  ф 42.4х4 27 3.900
66 тр. безшевна  ф 44х9 S235GH 944.656 7.800
67 тр.безшевна  ф 44.5х5.6  Р235 988.18 5.400
68 тр. безшевна  ф 44.5х6.3 Р235 2656.8 6.000
69 тр. безшевна ф 45х1.5 12.626 1.700
70 тр. безшевна  ф 45х5   С45 439.788 4.950
71 тр. безшевна  ф 45х6   С45 123.933 5.800
72 тр.безшевна ф 45х7 460 6.600
73 тр. безшевна  ф 45х8     5.28м 1271.607 7.350
74 тр. безшевна  ф 45х10   закал 193.676 8.800
75 тр. безшевна  ф 48х2.2 2130.375 2.500
76 тр. безшевна ф 48х6 38.4 6.400
77 тр. безшевна  ф 48х8    С45 28.91 7.900
78 тр. безшевна  ф 48х10  С45 101.136 9.400
79 тр. безшевна  ф 48.3х3.2   S355J2H 2250.622 3.700
80 тр. безшевна  ф 48.3х3.6  S355J2H 357.178 4.000
81 тр.безшевна ф 48.3х3.6  Р265 1410 4.000
82 тр.безшевна ф 48.3х5 Р265 1649.291 5.500
83 тр. безшевна  ф 48.3х10  St42/C20 107.958 9.400
84 тр. безшевна  ф 50х5 0 5.550
85 тр. безшевна  ф 50х9   St52.0 123.9 9.200
86 тр. безшевна  ф 50.8х9  S235GH 133.74 9.470
87 тр. безшевна ф 51х4.5 158.414 5.200
88 тр. безшевна  ф 51х5 74.068 5.700
89 тр. безшевна ф 51х5.5 644 6.200
90 тр. безшевна  ф 51х9.5 13CrMo4 920.442 9.800
91 тр. безшевна  ф 51х10   1020 1675.808 10.700
92 тр. безшевна  ф 54х5 880.11 6.000
93 тр. безшевна  ф 55х5 16.906 6.200
94 тр. безшевна  ф 55х8   закал 103.928 9.300
95 тр. безшевна  ф 56х2 С20 156.476 2.670
96 тр. безшевна  ф 56х8 40 9.500
97 тр. безшевна  ф 57х3   д.р. 2040 4.000
98 тр. безшевна  ф 57х4  д.р. 975.919 5.400
99 тр. безшевна  ф 57х4 3607.424 5.400
100 тр. безшевна ф 57х7 34 8.900
101 тр. безшевна  ф 57х14   St52 36 14.900
102 тр. безшевна ф 57х14.2  S355 572.875 15.000
103 тр. безшевна  ф 60х4 L= 2.7- 2.8 м 1068 5.550
104 тр.безшевна ф 60х4.5 Ст10 703.3 6.300
105 тр. безшевна  ф 60х6 1617.64 8.000
106 тр. безшевна  ф 60х6 0 8.000
107 тр. безшевна  ф 60х7 159.217 9.150
108 тр. безшевна  ф 60х8 57.976 10.300
109 тр. безшевна  ф 60.3х3.6  S355 J2H 29.494 5.034
110 тр. безшевна  ф 60.3х4.0  P265GH 1139.952 5.560
111 тр.безшевна  ф 60.3х5.5  St52  5.2м 42.539 7.500
112 тр. безшевна  ф 60.3х8   S355 549.804 10.400
113 тр. безшевна  ф 60.3х10 3060.848 12.410
114 тр. безшевна ф 62х10 310 13.000
115 тр. безшевна  ф 63х1.5 118.03 2.250
116 тр.безшевна  ф 63х3 ІІ ри сорт 2263.65 4.450
117 тр. безшевна  ф 63х7   закал 59.616 9.800
118 тр. безшевна  ф 63.5х4 2008.15 5.900
119 тр. бецшевна  ф 63.5х5 2045.045 7.250
120 тр. безшевна  ф 63.5х7 82.311 9.800
121 тр. безшевна  ф 63.5х8 562.729 10.950
122 тр. безшевна  ф 63.5х8   St 52.3 2143.991 10.950
123 тр. безшевна  ф 63.5х9.3 2835.624 12.500
124 тр. безшевна  ф 63.5х10  St52.3 3420.708 13.200
125 тр. безшевна  ф 63.5х12    S235JRH 116.816 15.600
126 тр. безшевна  ф 63.5х12.5  S235JRH 330.949 15.720
127 тр. безшевна  ф 63.5х16  С60 337.204 18.800
128 тр. безшевна  ф 63.5х17.5   S355J2H 1746.896 19.855
129 тр. безшевна  ф 65х6 60 8.730
130 тр. безшевна  ф 68х6 234.56 9.200
131 тр. безшевна  ф 68х10  40Х 5226.854 14.300
132 тр. безшевна  ф 69х5 274.72 7.900
133 тр. безшевна  ф 70х4 775.423 6.700
134 тр. безшевна  ф 70х 4  S355 3018.221 6.700
135 тр. безшевна  ф 70х5 1016.368 8.820
136 тр. безшевна  ф 70х6 35.1 9.500
137 тр. безшевна  ф 70х8   1.5м закал 123.048 12.240
138 тр. безшевна  ф 70х9.5 1288.525 14.200
139 тр. безшевна  ф 70х10   St52 2456.682 14.900
140 тр. безшевна  ф 70х12  St.52.3 1700.07 17.200
141 тр. безшевна  ф 70х13 1638.092 18.300
142 тр. безшевна  ф 73х14 2168.177 20.370
143 тр. безшевна  ф 76х3 4261 5.400
144 тр. безшевна  ф 76х4 893.8 7.200
145 тр. безшевна  ф 76х5 St 52 1259.894 9.250
146 тр. безшевна  ф 76х7 3569.227 12.000
147 тр. безшевна  ф 76х7 475.28 12.000
148 тр. безшевна  ф 76х8 0 13.500
149 тр. безшевна  ф 76х10 St52 61 16.600
150 тр. безшевна  ф 76х12 St52 1186.24 19.000
151 тр. безшевна  ф 76х13  С10 2203.382 20.500
152 тр.безшевна ф76.1х3.6  S355J2H 6.1м 1290.16 6.600
153 тр.безшевна  ф76.1х4  S355J2H 80.085 7.400
154 тр.безшевна  ф76.1х4  Р265GH 6.6м 1291.27 7.400
155 тр.безшевна ф 76.1х10 S355 1360 16.300
156 тр.безшевна   ф 76.1х14.2 201.93 22.000
157 тр. безшевна  ф 80х8 7.209 14.200
158 тр. безшевна  ф 81х16 1.773 25.700
159 тр.безшевна   ф 82.5х6 4.92 11.320
160 тр. безшевна  ф 83х4 551.221 7.940
161 тр. безшевна  ф 83х8 239.79 15.000
162 тр. безшевна  ф 83х10  St52 1717.98 18.000
163 тр. безшевна  ф 83х14 339.733 24.850
164 тр. безшевна  ф 83х15 0 25.400
165 тр. безшевна  ф 83х16 1115.837 26.500
166 тр. безшевна  ф 83х18 88.331 28.900
167 тр. безшевна  ф 83х19 50 30.000
168 тр. безшевна  ф 85х17.5   20  7.4m 154.612 29.200
169 тр. безшевна  ф 88.9х3.6  S355 J2H 263.563 7.580
170 тр. безшевна  ф 88.9х4 S355J2H 876.512 8.400
171 тр. безшевна  ф 88.9х5  St44 58.556 10.800
172 тр. безшевна  ф 88.9х6.0  12Х1МФ 1400 13.000
173 тр. безшевна  ф 88.9х8  S235GH 1128.722 17.000
174 тр. безшевна  ф 88.9х8  P265GH 1021.615 17.000
175 тр.безшевна ф 88.9х10 S355 1240 19.500
176 тр. безшевна  ф 88.9х11.13  S235GH 1192.1 21.350
177 тр.безшевна   ф 88.9х20 2.53 34.000
178 тр. безшевна  ф 89х4 590 8.400
179 тр. безшевна  ф 89х4 1369.266 8.400
180 тр. безшевна  ф 89х8  S235GH 143.457 16.100
181 тр. безшевна  ф 89х13 821.24 24.400
182 тр. безшевна  ф 89х14 856.211 25.900
183 тр. безшевна  ф 89х15 140 27.400
184 тр. безшевна  ф 89х16 St52 1908.731 30.200
185 тр. безшевна  ф 90х7  С45 292.656 14.400
186 тр. безшевна ф 95х6.3  S355 73.041 13.780
187 тр.безшевна  ф 95х12 0.25 24.700
188 тр.безшевна  ф 95х16 S355J2H 1404.806 31.500
189 тр.безшевна ф 95х20  С20 2530 37.000
190 тр.безшевна  ф 95х22/20 С 20  х 3м 2250.9 39.600
191 тр. безшевна  ф 101.6х4 S355 1669.322 9.630
192 тр.безшевна  ф 101.6х4.5  8.80m. 275.646 10.800
193 тр.безшевна  ф 101.6х5   S355J2H 1254.974 12.100
194 тр.безшевна  ф 101.6х5  St52.0 2529.111 12.100
195 тр.безшевна ф 101.6х6  Р265 510 14.200
196 тр.безшевна  ф 101.6х6  St52.0 1216.526 14.200
197 тр. безшевна ф  101.6х6.3 S355 350 14.800
198 тр.безшевна  ф 102х2  С10 266.9 4.950
199 тр.безшевна   ф 102х4 212.842 9.800
200 тр.безшевна   ф 102х4 1250 9.800
201 тр.безшевна   ф 102х4.5 1020 10.800
202 тр.безшевна   ф102х6 1780.553 14.200
203 тр.безшевна   ф102х8  С20 3454.288 18.700
204 тр.безшевна  ф 102х13 540.385 28.600
205 тр.безшевна ф 102х16  М45 581.618 34.000
206 тр.безшевна   ф104 х 9.5 22328.652 22.200
207 тр.безшевна  ф108х4 St 45 629.699 10.300
208 тр.безшевна   ф108х4 225.439 10.300
209 тр.безшевна   ф108х4 0 10.500
210 тр.безшевна   ф108х4 Р265 125.597 10.500
211 тр.безшевна ф 108х4.5 1950 11.700
212 тр.безшевна   ф108х5 1221.97 13.000
213 тр.безшевна   ф 108х5 1979.765 13.000
214 тр.безшевни   ф108х6 St44/ С20 р 767.633 15.100
215 тр. безшевна ф108х6.3 Е355 1128.841 15.800
216 тр.безшевна   ф108х7 120.75 17.500
217 тр.безшевна   ф108х8 С20 22.038 19.800
218 тр.безшевна  ф108х8  St52 418.42 19.800
219 тр.безшевна  ф 108х9 182.15 22.000
220 тр.безшевна  ф108х10 26.959 24.300
221 тр.безшевна   ф108х12.5 1315.462 29.500
222 тр.безшевна   ф108х16 357.91 36.500
223 тр.безшевна   ф108х20 1016.237 43.500
224 тр. безшевна  ф108х22.2 S355J2H 630.074 47.000
225 тр. безшевна  ф108х25   St52 0.908 51.200
226 тр. безшевна  ф109х14  15Х5М 4116.94 32.800
227 тр. безшевна  ф110х18 120.195 41.000
228 тр.безшевна ф 113х10 66.18 25.400
229 тр. безшевна  ф114х4 116.365 10.900
230 тр.безшевна   ф114х4 235.405 10.900
231 тр.безшевна   ф114х5 26.465 13.500
232 тр.безшевна ф 114х6 1476.64 16.000
233 тр.безшевна  ф114х7 1323.337 18.500
234 тр. безшевна  ф 114х8 10.195 21.000
235 тр. безшевна  ф114х10 1846.63 25.700
236 тр.безшевна  ф114х16 298.458 38.700
237 тр. безшевна   ф114.3х4.5  S355J2H 2223.465 12.185
238 тр.безшевна ф 114.3х6.3 641.8 16.800
239 тр.безшевна ф 114.3х6.3 664 18.000
240 тр.безшевна ф 116х8 180 21.300
241 тр.безшевна  ф121х4 1439.89 11.540
242 тр.безшевна ф 121х8 - корозирала 137.168 22.300
243 тр. безшевна ф121х8 1536.85 22.300
244 тр. безшевна  ф 121х9 478.573 24.950
245 тр.безшевна  ф121х10 St 52.3 1841.687 27.500
246 тр.безшевна  ф121х10  ст55 340 27.500
247 тр.безшевна ф 121х13.5  St 52.3 1447.04 36.000
248 тр. безшевна ф 121х25 С40 4.944 59.200
249 тр.безшевна  ф127х4 173 12.400
250 тр.безшевна  ф 127х8 658 23.500
251 тр.безшевна  ф 127х9 344.124 26.300
252 тр.безшевна  ф 127х10 1075.852 28.900
253 тр.безшевна  ф 133х4 С20 1300.531 12.970
254 тр.безшевна ф 133х4.5  St.44 1819.435 14.500
255 тр.безшевна  ф 133х4.5 1836.5 14.500
256 тр. безшевна ф 133х5 С20     5.85м 633.43 15.800
257 тр. безшевна  ф 133х6 С20   12м 701.885 18.900
258 тр. безшевна  ф 133х10  St 52.3 1661.406 30.750
259 тр. безшевна. ф 133х12 182.52 36.490
260 тр.безшевна  ф 133х13  12Х1МФ 951.015 38.500
261 тр.безшевна  ф133х14 433.713 41.100
262 тр. безшевна  ф 133х15 263.881 43.800
263 тр. безшевна  ф133х16  S235 382.862 46.200
264 тр. безшевна  ф133х16/17 37.542 48.600
265 тр. безшевна  ф133х18 30.611 51.100
266 тр. безшевна  ф139.7х4.5  S355 638.688 15.150
267 тр. безшевна  ф139.7х5.6  St 52 140 18.630
268 тр. безшевна  ф139.7х8 426.71 26.000
269 тр.безшевна ф 140х4 80 13.400
270 тр. безшевна  ф140х6 68.161 19.900
271 тр. безшевна   ф140х8 217.577 26.100
272 тр. безшевна  ф140х8.5 1674.22 27.600
273 тр. безшевна  ф140х10 231.242 32.670
274 тр. безшевна  ф140х12 292.634 38.600
275 тр. безшевна  ф140х16 5.225 49.000
276 тр. безшевна  ф140х20  С10 1847.874 60.400
277 тр. безшевна  ф141х9 440 29.300
278 тр. безшевна   ф141х12 672.759 38.400
279 тр. безшевна  ф145х5 177.021 17.400
280 тръба безшевна ф 146х4.5 Ст10 163.82 15.700
281 тр. безшевна  ф146х9 46.992 30.420
282 тр. безшевна  ф146х14  С45 21.073 45.700
283 тр. безшевна  ф152х10 119.228 35.200
284 тр. безшевна  ф152х12 3518.14 41.500
285 тр. безшевна  ф152х25   С20 52.562 78.500
286 тр. безшевна  ф152х14  С45 1440.76 48.000
287 тр. безшевна  ф152х18 30.4 60.000
288 тр. безшевна  ф153х28 13.859 87.000
289 тр. безшевна  ф155х8 479.855 29.000
290 тр. безшевна  ф155х9 1453.809 32.550
291 тр. безшевна  ф159х4.5  ASTM1068 13.487 17.500
292 тр. безшевна  ф159х5  др  5.8м 576.61 19.000
293 тр. безшевна  ф159х5.6  Е355 4080 21.200
294 тр. безшевна  ф159х11 270.5 40.200
295 тр.безшевна ф 159х16  12Х1МФ 478 57.000
296 тр. безшевна  ф 159х23 33.608 77.200
297 тр. безшевна  ф168х6  вт с 1364.59 24.000
298 тр.безшевна  ф168х6 536.041 25.900
299 тр.безшевна ф 168х6.3 сив грунд 210 25.300
300 тр. безшевна  ф168х7 2749.435 27.900
301 тр. безшевна  ф168х8  С20 602.649 31.700
302 тр.безшевна   ф168х10  С20 40.019 39.000
303 тр. безшевна  ф168х10  18Г2 275.7 39.000
304 тр.безшевна ф 168х12 С20 630 47.000
305 тр. безшевна  ф168х14 58.334 53.200
306 тр. безшевна  ф168х20 St 52 875.463 73.000
307 тр. безшевна  ф 170х11 70 43.200
308 тр. безшевна  ф170.8х14.2  С10 1555.535 54.900
309 тр. безшевна  ф 170х32 198.225 109.000
310 тр. безшевна ф 172х12 440 47.500
311 тр. безшевна ф 177.8х16  S355 1360 63.850
312 тр.безшевна   ф 172х21.5 148 80.000
313 тр. безшевна  ф177.8х36 4.883 125.900
314 тр. безшевна  ф178х18 400 71.000
315 тр. безшевна  ф180х10 256 42.000
316 тр. безшевна  ф180х14 131.71 58.000
317 тр. безшевна  ф180х22 854.26 85.900
318 тр. безшевна  ф180х30 17.87 111.000
319 тр.безшевна   ф 193.7х6.3  С45 36.341 29.300
320 тр.безшевна   ф 193.7х7 371.74 32.300
321 тр. безшевна  ф 193.7х16  P235TR1 1751.664 70.200
322 тр. безшевна  ф 194х6 644.266 27.900
323 тр. безшевна  ф 194х7 135.57 32.300
324 тр.безшевна   ф 194х10 С20 425 45.700
325 тр. безшевна  ф 194х13.5 40.369 60.100
326 тр. безшевна  ф194х20 24.533 85.900
327 тр. безшевна  ф194х28  ст55 721.62 114.700
328 тр. безшевна  ф196.9х20 S235 1036.271 87.300
329 тр. безшевна  ф 200х14 168.275 64.220
330 тр. безшевна  ф 203х6 3029.256 29.300
331 тр. безшевна  ф 203х20 78.95 90.400
332 тр. безшвена  ф 203х30  С20 73.094 128.100
333 тр. безшвена  ф 203х30  С55 908.909 128.100
334 тр. безшевна  ф 213х39 83.7 168.000
335 тр.безшевна   ф 219х6 642.292 31.700
336 тр. безшевна  ф 219х7 139.113 36.700
337 тр.безшевна   ф 219х7  др 2988.155 37.000
338 тр.безшевна   ф 219х7  С20 1616 36.700
339 тр.безшевна   ф 219х7 1841.3 36.700
340 тр.безшевна   ф 219х7 сив грунд 540 36.700
341 тр.безшевна   ф 219х8 3733.596 42.000
342 тр.безшевна   ф 219х8 втс черв гр 1370 41.700
343 тр.безшевна   ф 219х9 1190 46.800
344 тр. безшевна  ф 219х10 д р 7131.342 51.600
345 тр.безшевна   ф 219х10  вт.у 635 51.600
346 тр. безшевна  ф 219 х 11 133.397 56.600
347 тр. безшевна  ф 219х12 405 61.500
348 тр. безшевна  ф 219х13 1493.5 66.050
349 тр. безшевна  ф 219х14  С20 33.134 70.800
350 тр. безшевна  ф 219х18 114.26 94.000
351 тр. безшевна  ф 219х20 114.4 98.500
352 тр. безшевна  ф 219х22  С45 339 106.900
353 тр. безшевна  ф 219х22 925 106.900
354 тр. безшевна  ф 219х23 371.536 111.300
355 тр. безшевна  ф 219х25  S355 1886.664 119.800
356 тр. безшевна  ф 219х25  12CrMoV 6160 119.800
357 тр. безшевна  ф 219х28  С45 412.5 132.000
358 тр. безшевна  ф 219.1х6.3 490.298 33.100
359 тр. безшевна  ф 219.1х6.35  С20 5700 33.320
360 тр. безшевна  ф 219.1х36  St52 45.284 163.000
361 тр.безшевна   ф 230х16 66 84.500
362 тр. безшевна  ф 230х20 824.408 103.600
363 тр .безшевна  ф 237х25 690 131.000
364 тр. безшевна  ф 241х20 2157.145 109.000
365 тр.безшевна   ф 244.5х13 Р110 847 74.300
366 тр. безшевна  ф 245х7 1870 41.090
367 тр. безшевна  ф 245х8 769.069 46.800
368 тр.безшевна   ф 245 х 8 90.326 46.800
369 тр. безшевна  ф 245х13 270 74.400
370 тр. безшевна  ф 245х16 212.936 90.400
371 тр. безшевна  ф 245х28 Ст35 44.35 150.000
372 тр.безшевна   ф 245х40  40Х 1201.122 202.300
373 тр. безшевна  ф 257х17 48.726 100.700
374 тр. безшевна  ф 264х8 440 50.500
375 тр.безшевна   ф265х52  L=0.53  ШХ15 178.439 273.400
376 тр. безшевна  ф 267х20 0.62 122.000
377 тр. безшевна  ф 267х32 65.45 186.000
378 тр.безшевна   ф 268х25 210 149.800
379 тр.безшевна   ф 268х28 537.47 166.000
380 тр. безшевна  ф 273х6 70 39.600
381 тр. безшевна  ф 273х7   С20 672.47 46.000
382 тр. безшевна  ф 273х8 3081.658 52.400
383 тр. безшевна  ф 273х9 2230 58.600
384 тр. безшевна  ф 273х10  С20 211 65.000
385 тр. безшевна  ф 273х12 500.782 77.600
386 тр. безшевна  ф 273х14 772.888 89.500
387 тр. безшевна  ф 273х19 78 119.100
388 тр. безшевна  ф 273х28 134.433 169.500
389 тр. безшевна  ф 276х8 199 52.900
390 тр. безшевна  ф 277х10 820 65.900
391 тр. безшевна  ф 277х15 150 97.000
392 тр. безшевна  ф 285х18 340 118.500
393 тр. безшевна  ф 299х10 150.151 68.100
394 тр. безшевна ф 299х11 5403 78.200
395 тр.безшевна   ф 299х20 2480 137.600
396 тр. безшевна  ф 299х22  С45 16.348 150.300
397 тр.безшевна   ф 304х77 220 431.030
398 тр.безшевна   ф 323.9х8  С20  черни 943.416 62.400
399 тр.безшевна   ф323.9х19  St 42 333.706 142.860
400 тр.безшевна   ф323.9х22  С20 264.005 163.800
401 тр.безшевна   ф 323.9х30 1445.12 218.000
402 тр.безшевна ф 325х8  С20 10727.095 62.650
403 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 9-11м 133.438 62.700
404 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 1730.2 62.700
405 тр. безшевна ф325х8.4 А106  ASTM 540 65.840
406 тр. безшевна  ф 325х11 305 85.200
407 тр. безшевна  ф 325х12  С20 1952.05 92.650
408 тр.безшевна ф 325 х15 St44 80 115.000
409 тр. безшевна  ф 325х20  С20 639 150.700
410 тр. безшевна  ф325х25 922 185.000
411 тр. безшевна  ф 325х32 5.897 231.400
412 тр. безшевна ф 335х18 115.388 140.800
413 тр.безшевна  ф 355х8.5  С20 893.604 73.000
414 тр. безшевна ф 367х16 0 139.000
415 тр. безшевна ф 370х9  С20 700 81.000
416 тр. безшевна ф 370х14 600 123.000
417 тр. безшевна  ф 377х10  С 20 1511.231 90.600
418 тр. безшевна  ф 377х11 3184.6 99.300
419 тр. безшевна  ф 377х12 470 108.100
420 тр. безшевна ф 377х14 1448.028 125.600
421 тр. безшевна  ф 377х22   М10 1490.6 192.700
422 тр.безшевна  ф380х10 1775 91.400
423 тр. безшевна ф 380х12 289.15 110.000
424 тр. безшевна ф406.4х6.3 92 62.500
425 тр. безшевна ф 406.3х8 150 78.800
426 тр.безшевна ф406.4х9.53  * 210 94.500
427 тр.безшевна ф 406х31 С45 3 287.000
428 тр.безшевна ф 407х10 450 98.000
429 тр.безшевна ф 426х10.8 3916.68 110.600
430 тр. безшевна  ф 426х12 2616.238 122.600
431 тр. безшевна  ф430х10 473 103.600
432 тр. безшевна  ф 430х57.5 215 528.400
433 тр.безшевна ф 457х11 2500 121.000
434 тр.безшевна ф 457х10.5  С20 192 116.000
435 тр.безшевна ф 465х15  L= 2.4 м 1600 167.000
436 тр.безшевна ф 505х10 600 122.100
437 тр. безшевна ф508х6.3 296 78.000
438 тр.безшевна ф  510х9 310 111.200
439 тр.безшевна ф 610х13 850 192.000
440 тр.безшевна ф 610х13.5 52.8 199.000
441 тр. безшевна ф 660х90 3490 1265.400
442 тръби безшевни 2162.75 1.000
443 тр.безшевна ф 53х7 95 7.940
444 тр.безшевна ф 55х7.5 200 8.790
445 тр.безшевна ф 55х11 1020 11.950
446 тр.безшевна ф 76х17 6 24.800
447 тр.безшевна ф 80х7 226 12.600
448 тр.безшевна ф 95х10 8 20.960
449 тр.безшевна ф 102х19 5.053 38.900
450 тр.безшевна ф 114х16 2.486 38.700
451 тр.безшевна ф 133х18 26 51.050
452 тр.безшевна ф 140х8 373.559 26.050
453 тр.безшевна ф 140х29 115.723 79.400
454 тр.безшевна ф 159х38 52.619 113.400
455 тр.безшевна ф 189х30 5.854 117.800
456 тр.безшевна ф 290х66 42 364.580
457 тр.безшевна ф 314х19 150 138.220
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081