Наличности на склад на безшевни тръби

 

 -  наименование количество кг/м
1 тр. безшевна  ф 8х1 345.02 0.175
2 тр. безшевна  ф 8х1.75 113.061 0.270
3 тр. безшевна  ф 10х2.5 176.397 0.470
4 тр. безшевна  ф 12х1 1894.878 0.280
5 тр. безшевна  ф 12х1.5 284.36 0.400
6 тр. безшевна  ф 14х3 783.01 0.600
7 тр. безшевна  ф 15х1 901.72 0.350
8 тр. безшевна  ф 15х1.5 166.34 0.500
9 тр. безшевна  ф 16х1.5 5.181 0.540
10 тр. безшевна  ф 16х2 163.274 0.700
11 тр. безшевна  ф 16х3 61.298 0.980
12 тр. безшевна  ф 17х2  С10 230.978 0.750
13 тр. безшевна  ф 18х1    4.5-5м 1000.79 0.450
14 тр. безшевна  ф 18х2  4.5-5м 7.076 0.800
15 тр. безшевна  ф 18х2.5 43.664 1.000
16 тр. безшевна  ф 18х3 840.724 1.200
17 тр. безшевна  ф 20х1.0  20 67.621 0.470
18 тр. безшевна  ф 20х1.5 др 825.742 0.684
19 тр. безшевна  ф 20х2 2700.845 0.950
20 тр. безшевна  ф 20х2.5   20 4887.015 1.090
21 тр.безшевна   ф 20х5 др 133.427 1.860
22 тр. безшевна  ф 21.3х2.9  Р265TR1 5.48 1.320
23 тр.безшевна   ф 21.3х3.2  S355J2H 1597.003 1.430
24 тр. безшевна  ф 22х3 383.948 1.420
25 тр.безшевна   ф 25х2.6  С20  L= 9 м 3108.89 1.440
26 тр.безшевна ф 25х2.7  L= 6 м др 1030 1.500
27 тр. безшевна  ф 25х3     С20 529.587 1.650
28 тр. безшевна  ф 25х5   С35  закал 140.125 2.500
29 тр.безш. ф26.9х3.2  S355J2H  6.40м 453.843 1.870
30 тр. безшевна  ф 28х3.5  С55 1052.96 2.150
31 тр. безшевна  ф 28х4  St.44 5.988 2.400
32 тр. безшевна  ф 30х1.5 17 1.200
33 тр.безшевна ф 30х4 239.4 2.600
34 тр. безшевна ф 31.8х3.5 184.084 2.460
35 тр. безшевна  ф 31.6х3.5  С10 54.573 2.450
36 тр.безшевна   ф 32х4  С20 205.574 2.800
37 тр. безшевна  ф 32х6 12Х1МФ 756.219 3.900
38 тр. безшевна ф 33х1.5 690 1.200
39 тр. безшевна  ф 33.7х2.6  S235JRH 28.9 1.990
40 тр. безшевна  ф 33.7х2.9  P265GH 1.294 2.203
41 тр. безшевна  ф 33.7х3.2 Р265GH 2106.344 2.450
42 тр. безшевна  ф 33.7х7  20К 1720.225 4.650
43 тр. безшевна  ф 34х3 1417.8 2.350
44 тр. безшевна  ф 34х5 7.532 3.600
45 тр. безшевна  ф 34х8 969.714 5.130
46 тр. безшевна  ф 35х2 2338.182 1.700
47 тр. безшевна  ф 35х8 4.815 5.330
48 тр. безшевна  ф 38х2.9 С20 500 2.500
49 тр. безшевна  ф 38х3 1433.419 2.700
50 тр. безшевна  ф 38х4   С20 893.63 3.400
51 тр. безшевна  ф 38х4 93.026 3.400
52 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 4488 3.400
53 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 3090 3.400
54 тр. безшевна  ф 38х6   С20 385.4 4.800
55 тр. безшевна  ф 38х6.3 S235GH 47.48 4.950
56 тр. безшевна  ф 40х1.5 440 1.450
57 тр. безшевна  ф 40х2 164.659 1.880
58 тр.безшевна   ф 40х10 174.001 7.400
59 тр. безшевна  ф 42х1.5 86.355 1.500
60 тр. безшевна  ф 42х3.5 12ХМФ 451.908 3.330
61 тр. безшевна  ф 42х4.0  12Х1МФ 2030 3.800
62 тр. безшевна  ф 42х6 10.5 5.500
63 тр. безшевна  ф 42.4х3.2 S355J2H 127.647 3.100
64 тр. безшевна  ф 42.4х3.2  Р235 1890 3.100
65 тр. безшевна  ф 44х9 S235GH 944.656 7.800
66 тр.безшевна  ф 44.5х5.6  Р235 988.18 5.400
67 тр. безшевна  ф 44.5х6.3 Р235 2656.8 6.000
68 тр. безшевна ф 45х1.5 12.626 1.700
69 тр. безшевна  ф 45х5   С45 439.788 4.950
70 тр. безшевна  ф 45х6   С45 123.933 5.800
71 тр.безшевна ф 45х7 460 6.600
72 тр. безшевна  ф 45х8     5.28м 1271.607 7.350
73 тр. безшевна  ф 45х10   закал 193.676 8.800
74 тр. безшевна  ф 48х2.2 2130.375 2.500
75 тр. безшевна ф 48х6 38.4 6.400
76 тр. безшевна  ф 48х8    С45 28.91 7.900
77 тр. безшевна  ф 48х10  С45 101.136 9.400
78 тр. безшевна  ф 48.3х3.2   S355J2H 2250.622 3.700
79 тр. безшевна  ф 48.3х3.6  S355J2H 357.178 4.000
80 тр.безшевна ф 48.3х3.6  Р265 1410 4.000
81 тр.безшевна ф 48.3х5 Р265 1649.291 5.500
82 тр. безшевна  ф 48.3х10  St42/C20 107.958 9.400
83 тр. безшевна  ф 50х5 0 5.550
84 тр. безшевна  ф 50х9   St52.0 123.9 9.200
85 тр. безшевна  ф 50.8х9  S235GH 133.74 9.470
86 тр. безшевна ф 51х4.5 158.414 5.200
87 тр. безшевна  ф 51х5 74.068 5.700
88 тр. безшевна ф 51х5.5 644 6.200
89 тр. безшевна  ф 51х9.5 13CrMo4 920.442 9.800
90 тр. безшевна  ф 51х10   1020 1675.808 10.700
91 тр. безшевна  ф 54х5 880.11 6.000
92 тр. безшевна  ф 55х5 16.906 6.200
93 тр. безшевна  ф 55х8   закал 103.928 9.300
94 тр. безшевна  ф 56х2 С20 156.476 2.670
95 тр. безшевна  ф 56х8 40 9.500
96 тр. безшевна  ф 57х3   д.р. 2040 4.000
97 тр. безшевна  ф 57х4  д.р. 975.919 5.400
98 тр. безшевна  ф 57х4 3607.424 5.400
99 тр. безшевна ф 57х7 34 8.900
100 тр. безшевна  ф 57х14   St52 36 14.900
101 тр. безшевна ф 57х14.2  S355 617.95 15.000
102 тр. безшевна  ф 60х4 L= 2.7- 2.8 м 1068 5.550
103 тр.безшевна ф 60х4.5 Ст10 703.3 6.300
104 тр. безшевна  ф 60х6 1617.64 8.000
105 тр. безшевна  ф 60х6 0 8.000
106 тр. безшевна  ф 60х7 159.217 9.150
107 тр. безшевна  ф 60х8 57.976 10.300
108 тр. безшевна  ф 60.3х3.6  S355 J2H 29.494 5.034
109 тр. безшевна  ф 60.3х4.0  P265GH 1173.312 5.560
110 тр.безшевна  ф 60.3х5.5  St52  5.2м 42.539 7.500
111 тр. безшевна  ф 60.3х8   S355 549.804 10.400
112 тр. безшевна  ф 60.3х10 3060.848 12.410
113 тр. безшевна ф 62х10 310 13.000
114 тр. безшевна  ф 63х1.5 147.73 2.250
115 тр.безшевна  ф 63х3 ІІ ри сорт 2263.65 4.450
116 тр. безшевна  ф 63х7   закал 59.616 9.800
117 тр. безшевна  ф 63.5х4 2008.15 5.900
118 тр. бецшевна  ф 63.5х5 2045.045 7.250
119 тр. безшевна  ф 63.5х7 82.311 9.800
120 тр. безшевна  ф 63.5х8 562.729 10.950
121 тр. безшевна  ф 63.5х8   St 52.3 2143.991 10.950
122 тр. безшевна  ф 63.5х9.3 2835.624 12.500
123 тр. безшевна  ф 63.5х10  St52.3 3420.708 13.200
124 тр. безшевна  ф 63.5х12    S235JRH 116.816 15.600
125 тр. безшевна  ф 63.5х12.5  S235JRH 330.949 15.720
126 тр. безшевна  ф 63.5х16  С60 346.704 18.800
127 тр. безшевна  ф 63.5х17.5   S355J2H 1746.896 19.855
128 тр. безшевна  ф 65х6 60 8.730
129 тр. безшевна  ф 68х6 234.56 9.200
130 тр. безшевна  ф 68х10  40Х 5226.854 14.300
131 тр. безшевна  ф 69х5 274.72 7.900
132 тр. безшевна  ф 70х3.2  P265GH 31.68 5.280
133 тр. безшевна  ф 70х4 775.423 6.700
134 тр. безшевна  ф 70х 4  S355 3018.221 6.700
135 тр. безшевна  ф 70х5 1069.368 8.820
136 тр. безшевна  ф 70х6 35.1 9.500
137 тр. безшевна  ф 70х8   1.5м закал 123.048 12.240
138 тр. безшевна  ф 70х9.5 1288.525 14.200
139 тр. безшевна  ф 70х10   St52 2467.052 14.900
140 тр. безшевна  ф 70х12  St.52.3 1700.07 17.200
141 тр. безшевна  ф 70х13 1638.092 18.300
142 тр. безшевна  ф 73х14 2168.177 20.370
143 тр. безшевна  ф 76х3 4261 5.400
144 тр. безшевна  ф 76х4 893.8 7.200
145 тр. безшевна  ф 76х5 St 52 1259.894 9.250
146 тр. безшевна  ф 76х7 3569.227 12.000
147 тр. безшевна  ф 76х7 475.28 12.000
148 тр. безшевна  ф 76х8 0 13.500
149 тр. безшевна  ф 76х10 St52 61 16.600
150 тр. безшевна  ф 76х12 St52 1186.24 19.000
151 тр. безшевна  ф 76х13  С10 2203.382 20.500
152 тр.безшевна ф76.1х3.6  S355J2H 6.1м 1290.16 6.600
153 тр.безшевна  ф76.1х4  S355J2H 80.085 7.400
154 тр.безшевна  ф76.1х4  Р265GH 6.6м 1291.27 7.400
155 тр.безшевна   ф 76.1х14.2 201.93 22.000
156 тр. безшевна  ф 80х8 7.209 14.200
157 тр. безшевна  ф 81х16 1.773 25.700
158 тр.безшевна   ф 82.5х6 4.92 11.320
159 тр. безшевна  ф 83х4 576.629 7.940
160 тр. безшевна  ф 83х8 261.165 15.000
161 тр. безшевна  ф 83х10  St52 1727.07 18.000
162 тр. безшевна  ф 83х14 364.703 24.850
163 тр. безшевна  ф 83х15 0 25.400
164 тр. безшевна  ф 83х16 1115.837 26.500
165 тр. безшевна  ф 83х18 88.331 28.900
166 тр. безшевна  ф 83х19 50 30.000
167 тр. безшевна  ф 85х17.5   20  7.4m 154.612 29.200
168 тр. безшевна  ф 88.9х3.6  S355 J2H 263.563 7.580
169 тр. безшевна  ф 88.9х4 S355J2H 880.712 8.400
170 тр. безшевна  ф 88.9х5  St44 58.556 10.800
171 тр. безшевна  ф 88.9х6.0  12Х1МФ 1400 13.000
172 тр. безшевна  ф 88.9х8  S235GH 1128.722 17.000
173 тр. безшевна  ф 88.9х8  P265GH 1633.615 17.000
174 тр.безшевна ф 88.9х10 S355 1240 19.500
175 тр. безшевна  ф 88.9х11.13  S235GH 1192.1 21.350
176 тр.безшевна   ф 88.9х20 2.53 34.000
177 тр. безшевна  ф 89х4 590 8.400
178 тр. безшевна  ф 89х4 1369.266 8.400
179 тр. безшевна  ф 89х8  S235GH 143.457 16.100
180 тр. безшевна  ф 89х13 821.24 24.400
181 тр. безшевна  ф 89х14 856.211 25.900
182 тр. безшевна  ф 89х15 140 27.400
183 тр. безшевна  ф 89х16 St52 1908.731 30.200
184 тр. безшевна  ф 90х7  С45 292.656 14.400
185 тр. безшевна ф 95х6.3  S355 80 13.780
186 тр.безшевна  ф 95х12 0.25 24.700
187 тр.безшевна  ф 95х16 S355J2H 1411.736 31.500
188 тр.безшевна ф 95х20  С20 2530 37.000
189 тр.безшевна  ф 95х22/20 С 20  х 3м 2250.9 39.600
190 тр. безшевна  ф 101.6х4 S355 1669.322 9.630
191 тр.безшевна  ф 101.6х4.5  8.80m. 275.646 10.800
192 тр.безшевна  ф 101.6х5   S355J2H 1271.188 12.100
193 тр.безшевна  ф 101.6х5  St52.0 2529.111 12.100
194 тр.безшевна  ф 101.6х6  St52.0 1786.526 14.200
195 тр.безшевна  ф 102х2  С10 266.9 4.950
196 тр.безшевна   ф 102х4 212.842 9.800
197 тр.безшевна   ф 102х4 1250 9.800
198 тр.безшевна   ф 102х4.5 1020 10.800
199 тр.безшевна   ф102х6 1780.553 14.200
200 тр.безшевна   ф102х8  С20 3454.288 18.700
201 тр.безшевна  ф 102х13 540.385 28.600
202 тр.безшевна ф 102х16  М45 581.618 34.000
203 тр.безшевна   ф104 х 9.5 22328.652 22.200
204 тр.безшевна  ф108х4 St 45 629.699 10.300
205 тр.безшевна   ф108х4 225.439 10.300
206 тр.безшевна   ф108х4 0 10.500
207 тр.безшевна   ф108х4 Р265 125.597 10.500
208 тр.безшевна ф 108х4.5 1950 11.700
209 тр.безшевна   ф108х5 1221.97 13.000
210 тр.безшевна   ф 108х5 1979.765 13.000
211 тр.безшевни   ф108х6 St44/ С20 р 767.633 15.100
212 тр. безшевна ф108х6.3 Е355 1128.841 15.800
213 тр.безшевна   ф108х7 120.75 17.500
214 тр.безшевна   ф108х8 С20 22.038 19.800
215 тр.безшевна  ф108х8  St52 418.42 19.800
216 тр.безшевна  ф 108х9 182.15 22.000
217 тр.безшевна  ф108х10 26.959 24.300
218 тр.безшевна   ф108х12.5 1315.462 29.500
219 тр.безшевна   ф108х16 357.91 36.500
220 тр.безшевна   ф108х20 1051.037 43.500
221 тр. безшевна  ф108х22.2 S355J2H 630.074 47.000
222 тр. безшевна  ф108х25   St52 0.908 51.200
223 тр. безшевна  ф109х14  15Х5М 4116.94 32.800
224 тр. безшевна  ф110х18 120.195 41.000
225 тр.безшевна ф 113х10 66.18 25.400
226 тр. безшевна  ф114х4 116.365 10.900
227 тр.безшевна   ф114х4 235.405 10.900
228 тр.безшевна   ф114х5 26.465 13.500
229 тр.безшевна ф 114х6 1476.64 16.000
230 тр.безшевна  ф114х7 1365.147 18.500
231 тр. безшевна  ф 114х8 10.195 21.000
232 тр. безшевна  ф114х10 1846.63 25.700
233 тр.безшевна  ф114х16 298.458 38.700
234 тр. безшевна   ф114.3х4.5  S355J2H 115.465 12.185
235 тр.безшевна ф 114.3х6.3 641.8 16.800
236 тр.безшевна ф 114.3х6.3 664 18.000
237 тр.безшевна ф 116х8 180 21.300
238 тр.безшевна  ф121х4 1439.89 11.540
239 тр.безшевна ф 121х8 - корозирала 137.168 22.300
240 тр. безшевна ф121х8 1536.85 22.300
241 тр. безшевна  ф 121х9 478.573 24.950
242 тр.безшевна  ф121х10 St 52.3 1841.687 27.500
243 тр.безшевна  ф121х10  ст55 340 27.500
244 тр.безшевна ф 121х13.5  St 52.3 1581.9 36.000
245 тр. безшевна ф 121х25 С40 4.944 59.200
246 тр.безшевна  ф127х4 173 12.400
247 тр.безшевна  ф 127х8 658 23.500
248 тр.безшевна  ф 127х9 344.124 26.300
249 тр.безшевна  ф 127х10 1075.852 28.900
250 тр.безшевна  ф 133х4 С20 1300.531 12.970
251 тр.безшевна ф 133х4.5  St.44 1993.435 14.500
252 тр.безшевна  ф 133х4.5 1836.5 14.500
253 тр. безшевна ф 133х5 С20     5.85м 633.43 15.800
254 тр. безшевна  ф 133х6 С20   12м 701.885 18.900
255 тр. безшевна  ф 133х10  St 52.3 1661.406 30.750
256 тр. безшевна. ф 133х12 182.52 36.490
257 тр.безшевна  ф 133х13  12Х1МФ 951.015 38.500
258 тр.безшевна  ф133х14 433.713 41.100
259 тр. безшевна  ф 133х15 263.881 43.800
260 тр. безшевна  ф133х16  S235 477.572 46.200
261 тр. безшевна  ф133х16/17 37.542 48.600
262 тр. безшевна  ф133х18 30.611 51.100
263 тр. безшевна  ф139.7х4.5  S355 638.688 15.150
264 тр. безшевна  ф139.7х5.6  St 52 140 18.630
265 тр. безшевна  ф139.7х8 426.71 26.000
266 тр.безшевна ф 140х4 80 13.400
267 тр. безшевна  ф140х6 68.161 19.900
268 тр. безшевна   ф140х8 217.577 26.100
269 тр. безшевна  ф140х8.5 1674.22 27.600
270 тр. безшевна  ф140х10 231.242 32.670
271 тр. безшевна  ф140х12 298.038 38.600
272 тр. безшевна  ф140х16 5.225 49.000
273 тр. безшевна  ф140х20  С10 1847.874 60.400
274 тр. безшевна  ф141х9 440 29.300
275 тр. безшевна   ф141х12 672.759 38.400
276 тр. безшевна  ф145х5 177.021 17.400
277 тръба безшевна ф 146х4.5 Ст10 163.82 15.700
278 тр. безшевна  ф146х9 46.992 30.420
279 тр. безшевна  ф146х14  С45 21.073 45.700
280 тр. безшевна  ф152х10 119.228 35.200
281 тр. безшевна  ф152х12 3538.061 41.500
282 тр. безшевна  ф152х25   С20 52.562 78.500
283 тр. безшевна  ф152х14  С45 1440.76 48.000
284 тр. безшевна  ф152х18 30.4 60.000
285 тр. безшевна  ф153х28 13.859 87.000
286 тр. безшевна  ф155х8 479.855 29.000
287 тр. безшевна  ф155х9 1453.809 32.550
288 тр. безшевна  ф159х4.5  ASTM1068 13.487 17.500
289 тр. безшевна  ф159х5  др  5.8м 576.61 19.000
290 тр. безшевна  ф159х5.6  Е355 4080 21.200
291 тр. безшевна  ф159х11 270.5 40.200
292 тр.безшевна ф 159х16  12Х1МФ 478 57.000
293 тр. безшевна  ф 159х23 33.608 77.200
294 тр. безшевна  ф168х6  вт с 1364.59 24.000
295 тр.безшевна  ф168х6 536.041 25.900
296 тр.безшевна ф 168х6.3 сив грунд 210 25.300
297 тр. безшевна  ф168х7 2749.435 27.900
298 тр. безшевна  ф168х8  С20 602.649 31.700
299 тр.безшевна   ф168х10  С20 59.714 39.000
300 тр. безшевна  ф168х10  18Г2 275.7 39.000
301 тр.безшевна ф 168х12 С20 630 47.000
302 тр. безшевна  ф168х14 58.334 53.200
303 тр. безшевна  ф168х20 St 52 875.463 73.000
304 тр. безшевна  ф 170х11 70 43.200
305 тр. безшевна  ф170.8х14.2  С10 1555.535 54.900
306 тр. безшевна  ф 170х32 198.225 109.000
307 тр. безшевна ф 172х12 440 47.500
308 тр.безшевна   ф 172х21.5 188.4 80.000
309 тр. безшевна  ф177.8х36 4.883 125.900
310 тр. безшевна  ф178х18 400 71.000
311 тр. безшевна  ф180х10 256 42.000
312 тр. безшевна  ф180х14 131.71 58.000
313 тр. безшевна  ф180х22 854.26 85.900
314 тр. безшевна  ф180х30 17.87 111.000
315 тр.безшевна   ф 193.7х6.3  С45 36.341 29.300
316 тр.безшевна   ф 193.7х7 371.74 32.300
317 тр. безшевна ф 193.7х16  P235TR1 1751.664 70.200
318 тр. безшевна  ф 194х6 644.266 27.900
319 тр. безшевна  ф 194х7 135.57 32.300
320 тр.безшевна ф 194х10 С20 425 45.700
321 тр. безшевна  ф 194х13.5 40.369 60.100
322 тр. безшевна  ф194х20 24.533 85.900
323 тр. безшевна  ф194х28  ст55 721.62 114.700
324 тр. безшевна  ф196.9х20 S235 1036.271 87.300
325 тр. безшевна  ф 200х10 1.866 46.950
326 тр. безшевна  ф 200х14 168.275 64.220
327 тр. безшевна  ф 203х6 3029.256 29.300
328 тр. безшевна  ф 203х20 78.95 90.400
329 тр. безшвена  ф 203х30  С20 73.094 128.100
330 тр. безшвена  ф 203х30  С55 908.909 128.100
331 тр. безшевна  ф 213х39 83.7 168.000
332 тр.безшевна ф 219х6 642.292 31.700
333 тр. безшевна  ф 219х7 139.113 36.700
334 тр.безшевна   ф 219х7  др 2995 37.000
335 тр.безшевна   ф 219х7  С20 1616 36.700
336 тр.безшевна   ф 219х7 1841.3 36.700
337 тр.безшевна   ф 219х7 сив грунд 540 36.700
338 тр.безшевна   ф 219х8 3733.596 42.000
339 тр.безшевна   ф 219х8 втс черв гр 1370 41.700
340 тр.безшевна   ф 219х9 1190 46.800
341 тр. безшевна  ф 219х10 д р 7131.342 51.600
342 тр.безшевна   ф 219х10  вт.у 635 51.600
343 тр. безшевна  ф 219 х 11 133.397 56.600
344 тр. безшевна  ф 219х12 405 61.500
345 тр. безшевна  ф 219х13 1493.5 66.050
346 тр. безшевна  ф 219х14  С20 33.134 70.800
347 тр. безшевна  ф 219х18 114.26 94.000
348 тр. безшевна  ф 219х20 114.4 98.500
349 тр. безшевна  ф 219х22  С45 339 106.900
350 тр. безшевна  ф 219х22 925 106.900
351 тр. безшевна  ф 219х23 371.536 111.300
352 тр. безшевна  ф 219х25  S355 1886.664 119.800
353 тр. безшевна  ф 219х25  12CrMoV 6160 119.800
354 тр. безшевна  ф 219х28  С45 432.3 132.000
355 тр. безшевна ф 219.1х6.3 490.298 33.100
356 тр. безшевна  ф 219.1х6.35  С20 5700 33.320
357 тр. безшевна  ф 219.1х36  St52 45.284 163.000
358 тр.безшевна   ф 230х16 66 84.500
359 тр. безшевна  ф 230х20 824.408 103.600
360 тр .безшевна  ф 237х25 690 131.000
361 тр. безшевна  ф 241х20 2157.145 109.000
362 тр.безшевна   ф 244.5х13 Р110 847 74.300
363 тр. безшевна  ф 245х7 1870 41.090
364 тр. безшевна  ф 245х8 769.069 46.800
365 тр.безшевна   ф 245 х 8 90.326 46.800
366 тр. безшевна  ф 245х13 270 74.400
367 тр. безшевна  ф 245х16 212.936 90.400
368 тр. безшевна  ф 245х28 Ст35 44.35 150.000
369 тр.безшевна   ф 245х40  40Х 1201.122 202.300
370 тр. безшевна  ф 257х17 48.726 100.700
371 тр. безшевна  ф 264х8 440 50.500
372 тр.безшевна   ф265х52  L=0.53  ШХ15 178.439 273.400
373 тр. безшевна  ф 267х20 0.62 122.000
374 тр. безшевна  ф 267х32 65.45 186.000
375 тр.безшевна  ф 268х25 210 149.800
376 тр. безшевна ф 268х28 537.47 166.000
377 тр. безшевна  ф 273х6 70 39.600
378 тр. безшевна  ф 273х7   С20 672.47 46.000
379 тр. безшевна  ф 273х8 3081.658 52.400
380 тр. безшевна  ф 273х9 2230 58.600
381 тр. безшевна  ф 273х10  С20 211 65.000
382 тр. безшевна  ф 273х12 500.782 77.600
383 тр. безшевна  ф 273х14 772.888 89.500
384 тр. безшевна  ф 273х19 78 119.100
385 тр. безшевна  ф 273х28 134.433 169.500
386 тр. безшевна  ф 276х8 199 52.900
387 тр. безшевна  ф 277х10 820 65.900
388 тр. безшевна  ф 277х15 150 97.000
389 тр. безшевна ф 285х18 340 118.500
390 тр. безшевна  ф 299х10 150.151 68.100
391 тр. безшевна ф 299х11 5403 78.200
392 тр.безшевна   ф 299х20 2480 137.600
393 тр. безшевна  ф 299х22  С45 16.348 150.300
394 тр.безшевна   ф 304х77 220 431.030
395 тр.безшевна ф 323.9х8  С20  черни 943.416 62.400
396 тр.безшевна ф323.9х19  St 42 333.706 142.860
397 тр.безшевна  ф323.9х22  С20 264.005 163.800
398 тр. безшевна ф 323.9х30 1445.12 218.000
399 тр.безшевна ф 325х8  С20 10727.095 62.650
400 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 9-11м 133.438 62.700
401 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 1730.2 62.700
402 тр. безшевна ф325х8.4 А106  ASTM 540 65.840
403 тр. безшевна  ф 325х11 305 85.200
404 тр. безшевна  ф 325х12  С20 1952.05 92.650
405 тр.безшевна ф 325 х15 St44 80 115.000
406 тр. безшевна  ф 325х20  С20 639 150.700
407 тр. безшевна  ф325х25 922 185.000
408 тр. безшевна  ф 325х32 5.897 231.400
409 тр. безшевна ф 335х18 115.388 140.800
410 тр.безшевна  ф 355х8.5  С20 893.604 73.000
411 тр. безшевна ф 367х16 0 139.000
412 тр. безшевна ф 370х9  С20 700 81.000
413 тр. безшевна ф 370х14 600 123.000
414 тр. безшевна  ф 377х10  С 20 1846.451 90.600
415 тр. безшевна  ф 377х11 3184.6 99.300
416 тр. безшевна  ф 377х12 470 108.100
417 тр. безшевна ф 377х14 1448.028 125.600
418 тр. безшевна  ф 377х22   М10 1490.6 192.700
419 тр.безшевна  ф380х10 1775 91.400
420 тр. безшевна ф 380х12 289.15 110.000
421 тр. безшевна ф406.4х6.3 92 62.500
422 тр. безшевна ф 406.3х8 150 78.800
423 тр.безшевна ф406.4х9.53  * 210 94.500
424 тр.безшевна ф 406х31 С45 3 287.000
425 тр.безшевна ф 407х10 450 98.000
426 тр.безшевна ф 426х10.8 3916.68 110.600
427 тр. безшевна  ф 426х12 2616.238 122.600
428 тр. безшевна  ф430х10 473 103.600
429 тр. безшевна  ф 430х57.5 215 528.400
430 тр.безшевна ф 457х11 2500 121.000
431 тр.безшевна ф 457х10.5  С20 192 116.000
432 тр.безшевна ф 465х15  L= 2.4 м 1600 167.000
433 тр.безшевна ф 505х10 600 122.100
434 тр. безшевна ф508х6.3 296 78.000
435 тр.безшевна ф  510х9 310 111.200
436 тр.безшевна ф 610х13 850 192.000
437 тр.безшевна ф 610х13.5 508.8 199.000
438 тр. безшевна ф 660х90 3490 1265.400
439 тръби безшевни 2162.75 1.000
440 тр.безшевна ф 53х7 95 7.940
441 тр.безшевна ф 55х7.5 200 8.790
442 тр.безшевна ф 55х11 1020 11.950
443 тр.безшевна ф 76х17 6 24.800
444 тр.безшевна ф 80х7 226 12.600
445 тр.безшевна ф 95х10 8 20.960
446 тр.безшевна ф 102х19 5.053 38.900
447 тр.безшевна ф 114х16 2.486 38.700
448 тр.безшевна ф 133х18 26 51.050
449 тр.безшевна ф 140х8 373.559 26.050
450 тр.безшевна ф 140х29 115.723 79.400
451 тр.безшевна ф 159х38 52.619 113.400
452 тр.безшевна ф 189х30 5.854 117.800
453 тр.безшевна ф 290х66 42 364.580
454 тр.безшевна ф 314х19 150 138.220
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081