Наличности на склад на безшевни тръби

 -  наименование количество кг/м
1 тръба шевна  ф 51х2.2  ІІ ри сорт 10081.986 2.700
2 тр. безшевна  ф 8х1 345.02 0.175
3 тр. безшевна  ф 8х1.75 113.061 0.270
4 тр. безшевна  ф 10х2.5 179.969 0.470
5 тр. безшевна  ф 12х1 1920.638 0.280
6 тр. безшевна  ф 12х1.5 284.84 0.400
7 тр. безшевна  ф 14х3 789.01 0.600
8 тр. безшевна  ф 15х1 901.72 0.350
9 тр. безшевна  ф 15х1.5 166.34 0.500
10 тр. безшевна  ф 16х1.5 5.181 0.540
11 тр. безшевна  ф 16х2 182.384 0.700
12 тр. безшевна  ф 16х3 62.278 0.980
13 тр. безшевна  ф 17х2  С10 230.978 0.750
14 тр. безшевна  ф 18х1    4.5-5м 1000.79 0.450
15 тр. безшевна  ф 18х2  4.5-5м 7.076 0.800
16 тр. безшевна  ф 18х2.5 143.964 1.000
17 тр. безшевна  ф 18х3 841.924 1.200
18 тр. безшевна  ф 20х1.0  20 67.621 0.470
19 тр. безшевна  ф 20х1.5 др 825.916 0.684
20 тр. безшевна  ф 20х2 2700.845 0.950
21 тр. безшевна  ф 20х2.5   20 4887.015 1.090
22 тр.безшевна   ф 20х5 др 134.178 1.860
23 тр. безшевна  ф 21.3х2.9  Р265TR1 171.8 1.320
24 тр.безшевна   ф 21.3х3.2  S355J2H 1659.065 1.430
25 тр. безшевна  ф 22х3 386.22 1.420
26 тр.безшевна   ф 25х2.6  С20  L= 9 м 3170.81 1.440
27 тр. безшевна  ф 25х3     С20 529.587 1.650
28 тр. безшевна  ф 25х5   С35  закал 141.375 2.500
29 тр. безшевна  ф 26.9х2.6 Р265 65.89 1.570
30 тр.безш. ф26.9х3.2  S355J2H  6.40м 657.673 1.870
31 тр. безшевна  ф 28х3 226.296 1.850
32 тр. безшевна  ф 28х3.5  С55 1052.96 2.150
33 тр. безшевна  ф 28х4  St.44 5.988 2.400
34 тр. безшевна  ф 30х1.5 84 1.200
35 тр.безшевна ф 30х4 252.4 2.600
36 тр. безшевна ф 31.8х3.5 184.084 2.460
37 тр. безшевна  ф 31.6х3.5  С10 55.81 2.450
38 тр.безшевна   ф 32х4  С20 265.494 2.800
39 тр. безшевна  ф 32х6 12Х1МФ 756.219 3.900
40 тр. безшевна ф 33х1.5 690 1.200
41 тр. безшевна  ф 33.7х2.6  S235JRH 28.9 1.990
42 тр. безшевна  ф 33.7х3.2 Р265GH 2329.662 2.450
43 тр. безшевна  ф 33.7х7  20К 1720.225 4.650
44 тр. безшевна  ф 34х3 2010 2.350
45 тр. безшевна  ф 34х5 7.532 3.600
46 тр. безшевна  ф 34х8 980 5.130
47 тр. безшевна  ф 35х2 2339.406 1.700
48 тр. безшевна  ф 35х8 4.815 5.330
49 тр. безшевна  ф 38х2.9 С20 500 2.500
50 тр. безшевна  ф 38х3 1437.442 2.700
51 тр. безшевна  ф 38х4   С20 898.73 3.400
52 тр. безшевна  ф 38х4 93.026 3.400
53 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 4488 3.400
54 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 3090 3.400
55 тр. безшевна  ф 38х6   С20 385.4 4.800
56 тр. безшевна  ф 38х6.3 S235GH 47.48 4.950
57 тр. безшевна  ф 40х1.5 440 1.450
58 тр. безшевна  ф 40х2 164.659 1.880
59 тр.безшевна   ф 40х10 174.001 7.400
60 тр. безшевна  ф 42х1.5 86.355 1.500
61 тр. безшевна  ф 42х3.5 12ХМФ 451.908 3.330
62 тр. безшевна  ф 42х4.0  12Х1МФ 2030 3.800
63 тр. безшевна  ф 42х6 10.5 5.500
64 тр. безшевна  ф 42.4х3.2 S355J2H 269.937 3.100
65 тр. безшевна  ф 42.4х3.2  Р235 1890 3.100
66 тр. безшевна  ф 44х9 S235GH 944.656 7.800
67 тр.безшевна  ф 44.5х5.6  Р235 988.18 5.400
68 тр. безшевна  ф 44.5х6.3 Р235 2656.8 6.000
69 тр. безшевна ф 45х1.5 30 1.700
70 тр. безшевна  ф 45х5   С45 439.788 4.950
71 тр. безшевна  ф 45х6   С45 123.933 5.800
72 тр.безшевна ф 45х7 460 6.600
73 тр. безшевна  ф 45х8     5.28м 1702.303 7.350
74 тр. безшевна  ф 45х10   закал 193.676 8.800
75 тр. безшевна  ф 48х2.2 2175.375 2.500
76 тр. безшевна ф 48х6 38.4 6.400
77 тр. безшевна  ф 48х8    С45 28.91 7.900
78 тр. безшевна  ф 48х10  С45 162.706 9.400
79 тр. безшевна  ф 48.3х3.2   S355J2H 1728.712 3.700
80 тр. безшевна  ф 48.3х3.6  S355J2H 357.178 4.000
81 тр.безшевна ф 48.3х3.6  Р265 1410 4.000
82 тр.безшевна ф 48.3х5 Р265 1839.344 5.500
83 тр. безшевна  ф 48.3х10  St42/C20 136.158 9.400
84 тр. безшевна  ф 50х5 0 5.550
85 тр. безшевна  ф 50х9   St52.0 123.9 9.200
86 тр. безшевна  ф 50.8х9  S235GH 133.74 9.470
87 тр. безшевна ф 51х4.5 158.414 5.200
88 тр. безшевна  ф 51х5 205.66 5.700
89 тр. безшевна ф 51х5.5 644 6.200
90 тр. безшевна  ф 51х9.5 13CrMo4 920.442 9.800
91 тр. безшевна  ф 51х10   1020 1825.483 10.700
92 тр. безшевна  ф 54х5 880.11 6.000
93 тр. безшевна  ф 55х5 30.906 6.200
94 тр. безшевна  ф 55х8   закал 105.788 9.300
95 тр. безшевна  ф 56х2 С20 156.476 2.670
96 тр. безшевна  ф 56х8 40 9.500
97 тр. безшевна  ф 57х3   д.р. 2040 4.000
98 тр. безшевна  ф 57х4  д.р. 2049.919 5.400
99 тр. безшевна  ф 57х4 3752.624 5.400
100 тр. безшевна ф 57х7 34 8.900
101 тр. безшевна  ф 57х14   St52 36 14.900
102 тр. безшевна ф 57х14.2  S355 1081.175 15.000
103 тр. безшевна  ф 60х4 1435.067 5.550
104 тр. безшевна  ф 60х4 L= 2.7- 2.8 м 1068 5.550
105 тр.безшевна ф 60х4.5 Ст10 760 6.300
106 тр. безшевна  ф 60х6 1640 8.000
107 тр. безшевна  ф 60х6 0 8.000
108 тр. безшевна  ф 60х7 159.217 9.150
109 тр. безшевна  ф 60х8 57.976 10.300
110 тр. безшевна  ф 60.3х3.6  S355 J2H 29.494 5.034
111 тр. безшевна  ф 60.3х4.0  P265GH 1731.352 5.560
112 тр.безшевна  ф 60.3х5.5  St52  5.2м 42.539 7.500
113 тр. безшевна  ф 60.3х8   S355 592.308 10.400
114 тр. безшевна  ф 60.3х10 3217.207 12.410
115 тр. безшевна ф 62х10 310 13.000
116 тр. безшевна  ф 63х1.5 147.73 2.250
117 тр.безшевна  ф 63х3 ІІ ри сорт 2263.65 4.450
118 тр. безшевна  ф 63х7   закал 59.616 9.800
119 тр. безшевна  ф 63.5х4 2067.15 5.900
120 тр. бецшевна  ф 63.5х5 2045.045 7.250
121 тр. безшевна  ф 63.5х7 82.311 9.800
122 тр. безшевна  ф 63.5х8 562.729 10.950
123 тр. безшевна  ф 63.5х8   St 52.3 2143.991 10.950
124 тр. безшевна  ф 63.5х9.3 2835.624 12.500
125 тр. безшевна  ф 63.5х10  St52.3 3508.224 13.200
126 тр. безшевна  ф 63.5х12    S235JRH 116.816 15.600
127 тр. безшевна  ф 63.5х12.5  S235JRH 398.859 15.720
128 тр. безшевна  ф 63.5х16  С60 510.598 18.800
129 тр. безшевна  ф 63.5х17.5   S355J2H 1746.896 19.855
130 тр. безшевна  ф 65х6 60 8.730
131 тр. безшевна  ф 68х6 242.86 9.200
132 тр. безшевна  ф 68х10  40Х 5300 14.300
133 тр. безшевна  ф 69х5 274.72 7.900
134 тр. безшевна  ф 70х4 796.193 6.700
135 тр. безшевна  ф 70х 4  S355 2754.416 6.700
136 тр. безшевна  ф 70х5 1114.232 8.820
137 тр. безшевна  ф 70х6 35.1 9.500
138 тр. безшевна  ф 70х8   1.5м закал 123.048 12.240
139 тр. безшевна  ф 70х9.5 1288.525 14.200
140 тр. безшевна  ф 70х10   St52 2817.864 14.900
141 тр. безшевна  ф 70х12  St.52.3 1700.07 17.200
142 тр. безшевна  ф 70х13.5 59.712 18.900
143 тр. безшевна  ф 70х14.5 121.908 19.950
144 тр. безшевна  ф 73х14 2197.815 20.370
145 тр. безшевна  ф 76х3 4261 5.400
146 тр. безшевна  ф 76х4 925.48 7.200
147 тр. безшевна  ф 76х5 St 52 1273.769 9.250
148 тр. безшевна  ф 76х7 3569.227 12.000
149 тр. безшевна  ф 76х7 475.28 12.000
150 тр. безшевна  ф 76х8 0 13.500
151 тр. безшевна  ф 76х10 St52 584.529 16.600
152 тр. безшевна  ф 76х12 St52 1232.315 19.000
153 тр. безшевна  ф 76х13  С10 2203.382 20.500
154 тр.безшевна ф76.1х3.6  S355J2H 6.1м 1290.16 6.600
155 тр.безшевна  ф76.1х4  S355J2H 224.28 7.400
156 тр.безшевна  ф76.1х4  Р265GH 6.6м 1291.27 7.400
157 тр.безшевна   ф 76.1х14.2 333.93 22.000
158 тр. безшевна  ф 80х8 11.54 14.200
159 тр. безшевна  ф 81х16 1.773 25.700
160 тр.безшевна   ф 82.5х6 4.92 11.320
161 тр. безшевна  ф 83х4 576.629 7.940
162 тр. безшевна  ф 83х7   20К 98.143 13.200
163 тр. безшевна  ф 83х8 291.24 15.000
164 тр. безшевна  ф 83х10  St52 1784.13 18.000
165 тр. безшевна  ф 83х14 364.703 24.850
166 тр. безшевна  ф 83х15 0 25.400
167 тр. безшевна  ф 83х16 1115.837 26.500
168 тр. безшевна  ф 83х18 88.331 28.900
169 тр. безшевна  ф 83х19 50 30.000
170 тр. безшевна  ф 85х17.5   20  7.4m 183.958 29.200
171 тр. безшевна  ф 88.9х3.6  S355 J2H 336.748 7.580
172 тр. безшевна  ф 88.9х4 S355J2H 1183.532 8.400
173 тр. безшевна  ф 88.9х5  St44 58.556 10.800
174 тр. безшевна  ф 88.9х6.0  12Х1МФ 1400 13.000
175 тр. безшевна  ф 88.9х8  S235GH 1143.257 17.000
176 тр. безшевна  ф 88.9х8  P265GH 1683 17.000
177 тр. безшевна  ф 88.9х11.13  S235GH 1577.1 21.350
178 тр.безшевна   ф 88.9х20 2.53 34.000
179 тр. безшевна  ф 89х4 590 8.400
180 тр. безшевна  ф 89х4 609.266 8.400
181 тр. безшевна  ф 89х6 759.541 12.400
182 тр. безшевна  ф 89х8  S235GH 143.457 16.100
183 тр. безшевна  ф 89х13 1022.12 24.400
184 тр. безшевна  ф 89х14 856.211 25.900
185 тр. безшевна  ф 89х15 140 27.400
186 тр. безшевна  ф 89х16 St52 1917.942 30.200
187 тр. безшевна  ф 90х7  С45 292.656 14.400
188 тр. безшевна ф 95х6.3  S355 510 13.780
189 тр.безшевна  ф 95х12 0.25 24.700
190 тр.безшевна  ф 95х16 S355J2H 1573.402 31.500
191 тр.безшевна  ф 95х22/20 С 20  х 3м 2250.9 39.600
192 тр. безшевна  ф 101.6х4 S355 1669.322 9.630
193 тр.безшевна  ф 101.6х4.5  8.80m. 275.646 10.800
194 тр.безшевна  ф 101.6х5   S355J2H 1402.448 12.100
195 тр.безшевна  ф 101.6х5  St52.0 2553.311 12.100
196 тр.безшевна  ф 101.6х6  St52.0 1786.526 14.200
197 тр.безшевна  ф 102х2  С10 266.9 4.950
198 тр.безшевна   ф 102х4 212.842 9.800
199 тр.безшевна   ф 102х4 1250 9.800
200 тр.безшевна   ф 102х4.5 1020 10.800
201 тр.безшевна   ф102х6 1837.353 14.200
202 тр.безшевна   ф102х8  С20 3530.121 18.700
203 тр.безшевна  ф 102х13 540.385 28.600
204 тр.безшевна ф 102х16  М45 601.1 34.000
205 тр.безшевна   ф104 х 9.5 23530.852 22.200
206 тр.безшевна  ф108х4 St 45 670.249 10.300
207 тр.безшевна   ф108х4 241.919 10.300
208 тр.безшевна   ф108х4 Р265 125.597 10.500
209 тр.безшевна ф 108х4.5 St45 д.р 2139.4 11.700
210 тр.безшевна   ф108х5 1275.335 13.000
211 тр.безшевна   ф 108х5 2399.765 13.000
212 тр.безшевни   ф108х6 St44/ С20 р 767.633 15.100
213 тр. безшевна ф108х6.3 Е355 1128.841 15.800
214 тр.безшевна   ф108х7 120.75 17.500
215 тр.безшевна   ф108х8 С20 37.383 19.800
216 тр.безшевна  ф108х8  St52 418.42 19.800
217 тр.безшевна  ф 108х9 182.15 22.000
218 тр.безшевна  ф108х10 111.888 24.300
219 тр.безшевна   ф108х12.5 1315.462 29.500
220 тр.безшевна   ф108х16 357.91 36.500
221 тр.безшевна   ф108х20 1082.037 43.500
222 тр. безшевна  ф108х22.2 S355J2H 977.184 46.980
223 тр. безшевна  ф108х25   St52 7.848 51.200
224 тр. безшевна ф 108х25  С45 149.632 51.200
225 тр. безшевна  ф109х14  15Х5М 4116.94 32.800
226 тр. безшевна  ф110х18 120.195 41.000
227 тр.безшевна ф 113х10 150 25.400
228 тр. безшевна  ф114х4 116.365 10.900
229 тр.безшевна   ф114х4 235.405 10.900
230 тр.безшевна   ф114х5 26.465 13.500
231 тр.безшевна ф 114х6 1476.64 16.000
232 тр.безшевна  ф114х7 1365.147 18.500
233 тр. безшевна  ф 114х8 10.195 21.000
234 тр. безшевна  ф114х10 1934.63 25.700
235 тр. безшевна  ф114х10  С45 8.995 25.700
236 тр.безшевна  ф114х16 298.458 38.700
237 тр. безшевна   ф114.3х4.5  S355J2H 420.662 12.185
238 тр.безшевна ф 114.3х6.3 641.8 16.800
239 тр.безшевна ф 114.3х6.3 664 18.000
240 тр. безшевна  ф114.3х20 St 52.3 10.7 46.500
241 тр.безшевна ф 116х8 180 21.300
242 тр.безшевна  ф121х4 2109.89 11.540
243 тр.безшевна ф 121х8 - корозирала 137.168 22.300
244 тр. безшевна ф121х8 1536.85 22.300
245 тр. безшевна  ф 121х9 478.573 24.950
246 тр.безшевна  ф121х10 St 52.3 1910.687 27.500
247 тр.безшевна  ф121х10  ст55 340 27.500
248 тр.безшевна ф 121х13.5  St 52.3 1600.08 36.000
249 тр. безшевна ф 121х25 С40 4.944 59.200
250 тр.безшевна  ф127х4 173 12.400
251 тр.безшевна  ф 127х8 658 23.500
252 тр.безшевна  ф 127х9 344.124 26.300
253 тр.безшевна  ф 127х10 1177.146 28.900
254 тр.безшевна  ф 133х4 С20 1378.531 12.970
255 тр.безшевна ф 133х4.5  St.44 1993.435 14.500
256 тр.безшевна  ф 133х4.5 1836.5 14.500
257 тр. безшевна ф 133х5 С20     5.85м 633.43 15.800
258 тр. безшевна  ф 133х6 С20   12м 706.61 18.900
259 тр. безшевна  ф 133х10  St 52.3 1661.406 30.750
260 тр. безшевна. ф 133х12 182.52 36.490
261 тр.безшевна  ф 133х13  12Х1МФ 951.015 38.500
262 тр.безшевна  ф133х14 438.851 41.100
263 тр. безшевна  ф 133х15 263.881 43.800
264 тр. безшевна  ф133х16  S235 541.953 46.200
265 тр. безшевна  ф133х16/17 37.542 48.600
266 тр. безшевна  ф133х18 30.611 51.100
267 тр. безшевна  ф139.7х5.6  St 52 140 18.630
268 тр. безшевна  ф139.7х8 426.71 26.000
269 тр.безшевна ф 140х4 80 13.400
270 тр. безшевна  ф140х6 68.161 19.900
271 тр. безшевна   ф140х8 217.577 26.100
272 тр. безшевна  ф140х8.5 1674.22 27.600
273 тр. безшевна  ф140х10 231.242 32.670
274 тр. безшевна  ф140х12 298.038 38.600
275 тр. безшевна  ф140х16 5.225 49.000
276 тр. безшевна  ф140х20  С10 1968.974 60.400
277 тр. безшевна  ф141х9 440 29.300
278 тр. безшевна   ф141х12 672.759 38.400
279 тр. безшевна  ф145х5 177.021 17.400
280 тръба безшевна ф 146х4.5 Ст10 163.82 15.700
281 тр. безшевна  ф146х9 46.992 30.420
282 тр. безшевна  ф146х14  С45 21.073 45.700
283 тр. безшевна  ф152х10 119.228 35.200
284 тр. безшевна  ф152х12 3538.061 41.500
285 тр. безшевна  ф152х25   С20 52.562 78.500
286 тр. безшевна  ф152х14  С45 1440.76 48.000
287 тр. безшевна  ф152х18 30.4 60.000
288 тр. безшевна  ф153х28 13.859 87.000
289 тр. безшевна  ф155х8 644.855 29.000
290 тр. безшевна  ф155х9 1467.154 32.550
291 тр. безшевна  ф159х4.5  ASTM1068 106.737 17.500
292 тр. безшевна  ф159х5  др  5.8м 576.61 19.000
293 тр. безшевна  ф159х5.6  Е355 4080 21.200
294 тр. безшевна  ф159х11 270.5 40.200
295 тр.безшевна ф 159х16  12Х1МФ 478 57.000
296 тр. безшевна  ф 159х23 33.608 77.200
297 тр. безшевна  ф168х6  вт с 1458.67 24.000
298 тр.безшевна  ф168х6 536.041 25.900
299 тр.безшевна ф 168х6.3 сив грунд 210 25.300
300 тр. безшевна  ф168х7 2749.435 27.900
301 тр. безшевна  ф168х8  С20 602.649 31.700
302 тр.безшевна   ф168х10  С20 75.509 39.000
303 тр. безшевна  ф168х10  18Г2 275.7 39.000
304 тр.безшевна ф 168х12 С20 630 47.000
305 тр. безшевна  ф168х14 58.334 53.200
306 тр. безшевна  ф168х20 St 52 908.763 73.000
307 тр. безшевна  ф 170х11 70 43.200
308 тр. безшевна  ф170.8х14.2  С10 1555.535 54.900
309 тр. безшевна  ф 170х25 73.378 89.400
310 тр. безшевна  ф 170х32 198.225 109.000
311 тр. безшевна ф 172х12 440 47.500
312 тр.безшевна   ф 172х21.5 188.4 80.000
313 тр. безшевна  ф177.8х36 4.883 125.900
314 тр. безшевна  ф178х8 119.952 33.600
315 тр. безшевна  ф178х18 400 71.000
316 тр.безшевна ф 180х8 240 34.000
317 тр. безшевна  ф180х14 131.71 58.000
318 тр. безшевна  ф180х22 554.26 85.900
319 тр. безшевна  ф180х30 17.87 111.000
320 тр.безшевна   ф 193.7х6.3  С45 36.341 29.300
321 тр.безшевна   ф 193.7х7 371.74 32.300
322 тр. безшевна ф 193.7х16  P235TR1 1751.664 70.200
323 тр. безшевна  ф 194х6 727.966 27.900
324 тр. безшевна  ф 194х7 135.57 32.300
325 тр. безшевна  ф 194х13.5 58.7 60.100
326 тр. безшевна  ф194х20 24.533 85.900
327 тр. безшевна  ф194х28  ст55 721.62 114.700
328 тр. безшевна  ф196.9х20 S235 1036.271 87.300
329 тр. безшевна  ф 200х10 1.866 46.950
330 тр. безшевна  ф 200х14 193 64.220
331 тр. безшевна  ф 203х6 3058.703 29.300
332 тр. безшевна  ф 203х20 78.95 90.400
333 тр. безшвена  ф 203х30  С20 73.094 128.100
334 тр. безшвена  ф 203х30  С55 908.909 128.100
335 тр. безшевна  ф 213х39 83.7 168.000
336 тр.безшевна ф 219х6 642.292 31.700
337 тр. безшевна  ф 219х7 182.813 36.700
338 тр.безшевна   ф 219х7  др 2995 37.000
339 тр.безшевна   ф 219х7  С20 1616 36.700
340 тр.безшевна   ф 219х7 1841.3 36.700
341 тр.безшевна   ф 219х7 сив грунд 540 36.700
342 тр.безшевна   ф 219х8 3733.596 42.000
343 тр.безшевна   ф 219х8 втс черв гр 1370 41.700
344 тр.безшевна   ф 219х9 1190 46.800
345 тр. безшевна  ф 219х10 д р 7131.342 51.600
346 тр.безшевна   ф 219х10  вт.у 635 51.600
347 тр. безшевна  ф 219 х 11 133.397 56.600
348 тр. безшевна  ф 219х12 405 61.500
349 тр. безшевна  ф 219х13 1493.5 66.050
350 тр. безшевна  ф 219х14  С20 33.134 70.800
351 тр. безшевна  ф 219х18 208.26 94.000
352 тр. безшевна  ф 219х20 114.4 98.500
353 тр. безшевна  ф 219х22  С45 339 106.900
354 тр. безшевна  ф 219х22 925 106.900
355 тр. безшевна  ф 219х23 371.536 111.300
356 тр. безшевна  ф 219х25  S355 1886.664 119.800
357 тр. безшевна  ф 219х25  12CrMoV 12560 119.800
358 тр. безшевна  ф 219х28  С45 432.3 132.000
359 тр. безшевна  ф 219.1х6.35  С20 5700 33.320
360 тр. безшевна  ф 219.1х36  St52 45.284 163.000
361 тр.безшевна   ф 230х16 66 84.500
362 тр. безшевна  ф 230х20 824.408 103.600
363 тр .безшевна  ф 237х25 690 131.000
364 тр. безшевна  ф 241х20 2157.145 109.000
365 тр.безшевна   ф 244.5х13 Р110 847 74.300
366 тр. безшевна  ф 245х7 1870 41.090
367 тр. безшевна  ф 245х8 769.069 46.800
368 тр.безшевна   ф 245 х 8 90.326 46.800
369 тр. безшевна  ф 245х13 270 74.400
370 тр. безшевна  ф 245х16 212.936 90.400
371 тр. безшевна  ф 245х28 Ст35 44.35 150.000
372 тр.безшевна   ф 245х40  40Х 1291.146 202.300
373 тр. безшевна  ф 257х17 48.726 100.700
374 тр. безшевна  ф 264х8 440 50.500
375 тр.безшевна   ф265х52  L=0.53  ШХ15 178.439 273.400
376 тр. безшевна  ф 267х20 0.62 122.000
377 тр. безшевна  ф 267х32 65.45 186.000
378 тр.безшевна  ф 268х25 210 149.800
379 тр. безшевна ф 268х28 537.47 166.000
380 тр. безшевна  ф 273х6 70 39.600
381 тр. безшевна  ф 273х7   С20 672.47 46.000
382 тр. безшевна  ф 273х8 5991.658 52.400
383 тр. безшевна  ф 273х9 2230 58.600
384 тр. безшевна  ф 273х10  С20 211 65.000
385 тр. безшевна  ф 273х12 500.782 77.600
386 тр. безшевна  ф 273х14 781.888 89.500
387 тр. безшевна  ф 273х19 78 119.100
388 тр. безшевна  ф 273х28 134.433 169.500
389 тр. безшевна  ф 276х8 199 52.900
390 тр. безшевна  ф 277х10 820 65.900
391 тр. безшевна  ф 277х15 150 97.000
392 тр. безшевна ф 285х18 340 118.500
393 тр. безшевна  ф 299х10 150.151 68.100
394 тр.безшевна   ф 299х20 2480 137.600
395 тр. безшевна  ф 299х22  С45 16.348 150.300
396 тр.безшевна   ф 304х77 220 431.030
397 тр.безшевна ф 323.9х8  С20  черни 943.416 62.400
398 тр.безшевна ф323.9х19  St 42 333.706 142.860
399 тр.безшевна  ф323.9х22  С20 264.005 163.800
400 тр. безшевна ф 323.9х30 1445.12 218.000
401 тр.безшевна ф 325х8  С20 5524.513 62.650
402 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 9-11м 284.188 62.700
403 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 1730.2 62.700
404 тр. безшевна  ф 325х11 305 85.200
405 тр. безшевна  ф 325х12  С20 2537.05 92.650
406 тр.безшевна ф 325 х15 St44 80 115.000
407 тр. безшевна  ф 325х20  С20 64 150.700
408 тр. безшевна  ф 325х32 5.897 231.400
409 тр. безшевна ф 335х18 115.388 140.800
410 тр.безшевна  ф 355х8.5  С20 893.604 73.000
411 тр. безшевна ф 367х14 452.12 126.000
412 тр. безшевна ф 367х16 627.805 139.000
413 тр. безшевна ф 370х9  С20 700 81.000
414 тр. безшевна ф 370х14 600 123.000
415 тр. безшевна  ф 377х10  С 20 1846.451 90.600
416 тр. безшевна  ф 377х11 3184.6 99.300
417 тр. безшевна ф 377х14 1448.028 125.600
418 тр. безшевна  ф 377х22   М10 3165.6 192.700
419 тр.безшевна  ф380х10 1775 91.400
420 тр. безшевна ф 380х12 289.15 110.000
421 тр. безшевна ф406.4х6.3 92 62.500
422 тр. безшевна ф 406.3х8 150 78.800
423 тр.безшевна ф 406х31 С45 773 287.000
424 тр.безшевна ф 426х10.8 3916.68 110.600
425 тр. безшевна  ф 426х12 2616.238 122.600
426 тр. безшевна  ф430х10 473 103.600
427 тр. безшевна  ф 430х57.5 215 528.400
428 тр.безшевна ф 457х11 2500 121.000
429 тр.безшевна ф 457х10.5  С20 540 116.000
430 тр.безшевна ф 465х15  L= 2.4 м 1600 167.000
431 тр.безшевна ф 505х10 600 122.100
432 тр. безшевна ф508х6.3 296 78.000
433 тр. безшевна  ф 508х32 1085 375.700
434 тр.безшевна ф  510х9 310 111.200
435 тр.безшевна ф 610х13.5 948.8 199.000
436 тр. безшевна ф 660х90 3490 1265.400
437 тръби безшевни 2162.75 1.000
438 тр.безшевна ф 53х7 95 7.940
439 тр.безшевна ф 55х7.5 200 8.790
440 тр.безшевна ф 55х11 1020 11.950
441 тр.безшевна ф 76х17 6 24.800
442 тр.безшевна ф 80х7 226 12.600
443 тр.безшевна ф 95х10 8 20.960
444 тр.безшевна ф 102х19 5.053 38.900
445 тр.безшевна ф 114х16 2.486 38.700
446 тр.безшевна ф 133х18 26 51.050
447 тр.безшевна ф 140х8 373.559 26.050
448 тр.безшевна ф 140х29 115.723 79.400
449 тр.безшевна ф 159х38 52.619 113.400
450 тр.безшевна ф 189х30 5.854 117.800
451 тр.безшевна ф 290х66 42 364.580
452 тр.безшевна ф 314х19 150 138.220

 

 

 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081