Наличности на склад на безшевни тръби

 

 -  наименование количество кг/м
1 тр. безшевна  ф 8х1 342.518 0.175
2 тр. безшевна  ф 8х1.75 74.672 0.270
3 тр. безшевна  ф 10х2.5 142.005 0.470
4 тр. безшевна  ф 12х1 1796.486 0.280
5 тр. безшевна  ф 12х1.5 д.р. 50.4 0.400
6 тр. безшевна  ф 14х2.5 757.489 0.720
7 тр. безшевна  ф 15х1 830.57 0.350
8 тр. безшевна  ф 16х1.5 3.781 0.540
9 тр. безшевна  ф 16х2 69.154 0.700
10 тр. безшевна  ф 16х3 33.358 0.980
11 тр. безшевна  ф 17х2  С10 169.128 0.750
12 тр. безшевна  ф 18х1    4.5-5м 706.615 0.450
13 тр. безшевна  ф 18х2  4.5-5м 1.156 0.800
14 тр. безшевна  ф 18х2.5 43.664 1.000
15 тр. безшевна  ф 18х3 774.724 1.200
16 тр. безшевна  ф 20х1.0  20 67.621 0.470
17 тр. безшевна  ф 20х1.5 др 825.742 0.684
18 тр. безшевна  ф 20х2 2688.685 0.950
19 тр. безшевна  ф 20х2.5   20 4523.963 1.090
20 тр.безшевна   ф 20х5  хромирана 60.515 1.860
21 тр. безшевна  ф 21.3х2.9  Р265TR1 4.16 1.320
22 тр.безшевна   ф 21.3х3.2  S355J2H 1116.979 1.430
23 тр. безшевна  ф 22х3 291.087 1.420
24 тр.безшевна   ф 25х2.6  С20  L= 9 м 3090.314 1.440
25 тр.безшевна   ф 25х2.7  L= 6 м др 1030 1.500
26 тр. безшевна  ф 25х3     С20 497.891 1.650
27 тр.безшевна  ф26.9х2.9 S355J2  6.2 1491.504 1.720
28 тр.безшева  ф26.9х3.2  S355J2H  6.4 154.937 1.870
29 тр. безшевна  ф 28х3.2 3946.676 1.960
30 тр. безшевна  ф 28х4  St.44 4.778 2.400
31 тр. безшевна  ф 30х1.5 14.6 1.200
32 тр.безшевна   ф 30х4 188.31 2.600
33 тр. безшевна  ф 31.6х3.2  С10 38.403 2.450
34 тр. безшевна  ф 32х6 12Х1МФ 665.88 3.900
35 тр. безшевна  ф 33х1.5 673.2 1.200
36 тр. безшевна  ф 33.7х2.6  S235JRH 28.9 1.990
37 тр. безшевна  ф 33.7х2.9  P265GH 1.294 2.203
38 тр. безшевна  ф 33.7х3.2 Р265GH 916.149 2.450
39 тр. безшевна  ф 33.7х7  20К 1705.903 4.650
40 тр. безшевна  ф 34х5 0 3.600
41 тр. безшевна  ф 34х8 862.185 5.130
42 тр. безшевна  ф 35х2 1796.382 1.700
43 тр. безшевна  ф 35х3.5 1127.28 2.720
44 тр. безшевна  ф 35х8 4.815 5.330
45 тр. безшевна  ф 38х2.9 С20 192.5 2.500
46 тр. безшевна  ф 38х3 1408.519 2.700
47 тр. безшевна  ф 38х4   С20 850.11 3.400
48 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 1498 3.400
49 тр. безшевна  ф 38х4  10CrMo910 3090 3.400
50 тр. безшевна  ф 38х6   С20 354.896 4.800
51 тр. безшевна  ф 40х1.5 376.4 1.450
52 тр. безшевна  ф 40х1.8 119.319 1.780
53 тр.безшевна   ф 40х10 82.692 7.400
54 тр. безшевна  ф 42х1.5 81.855 1.500
55 тр. безшевна  ф 42х3.5 12ХМФ 322.944 3.330
56 тр. безшевна  ф 42х4.0  12Х1МФ 2030 3.800
57 тр. безшевна  ф 42х5 551.385 4.560
58 тр. безшевна  ф 42.4х3.2  Р235 1624.774 3.100
59 тр. безшевна  ф 42.4х4  Р235ТR1 1853.1 3.900
60 тр. безшевна  ф 44х9      S235GH 805.656 7.800
61 тр.безшевна   ф 44.5х5.6  Р235 928.78 5.400
62 тр. безшевна  ф 44.5х6.3  Р235 2656.8 6.000
63 тр. безшевна  ф 45х1.5 12.626 1.700
64 тр. безшевна  ф 45х2.5 С20 319 6.480
65 тр.безшевна   ф 45х3 2100 3.110
66 тр.безшевна   ф 45х3.5 3810 3.600
67 тр. безшевна  ф 45х5   С45 385.833 4.950
68 тр. безшевна  ф 45х6   С45 106.533 5.800
69 тр.безшевна   ф 45х7 428.056 6.600
70 тр. безшевна  ф 45х8     5.28м 470.623 7.350
71 тр. безшевна  ф 45х10   закал 148.752 8.800
72 тр. безшевна  ф 48х2.2 2111.875 2.500
73 тр. безшевна  ф 48х5.5 380 5.800
74 тр. безшевна  ф 48х6 38.4 6.400
75 тр. безшевна  ф 48х8    С45 28.91 7.900
76 тр. безшевна  ф 48х10  С45 40.929 9.400
77 тр. безшевна  ф 48.3х3.2   S355J2H 1663.436 3.700
78 тр. безшевна  ф 48.3х3.6  S355J2H 222.538 4.000
79 тр.безшевна   ф 48.3х3.6  Р265 1410 4.000
80 тр.безшевна   ф 48.3х5    Р265 944.96 5.500
81 тр. безшевна  ф 50х5 кал.Е355  6.9м 1167 5.550
82 тр. безшевна  ф 50х9   St52.0 123.9 9.200
83 тр. безшевна  ф 50х10  S355 прециз. 0 9.900
84 тр. безшевна  ф 50.8х9  S235GH 133.74 9.470
85 тр. безшевна  ф 51х4.5 130.014 5.200
86 тр. безшевна  ф 51х5 1889.114 5.700
87 тр. безшевна  ф 51х5.5 350.808 6.200
88 тр.безшевна ф 51х7.1 3020 7.700
89 тр. безшевна  ф 51х8 896.116 8.800
90 тр. безшевна  ф 51х9.5 13CrMo4 623.502 9.800
91 тр. безшевна  ф 51х10   1020 1465.021 10.700
92 тр. безшевна  ф 54х5 472.68 6.000
93 тр. безшевна  ф 54х6 42.6 7.100
94 тр. безшевна  ф 55х5 7.606 6.200
95 тр. безшевна  ф 55х8   закал 83.928 9.300
96 тр. безшевна  ф 56х2   С20 121.766 2.670
97 тр. безшевна  ф 56х8 40 9.500
98 тр. безшевна  ф 57х3   д.р. 1572 4.000
99 тр. безшевна  ф 57х4  д.р. 975.919 5.400
100 тр. безшевна  ф 57х4 2953.804 5.400
101 тр. безшевна  ф 57х14    S275 336 14.900
102 тр.безшевна   ф 57х17 11.836 16.900
103 тр. безшевна  ф 60х4 St37 2920.484 5.650
104 тр. безшевна  ф 60х4 L= 2.7- 2.8 м 1013 5.550
105 тр.безшевна   ф 60х4.5   С10 689.44 6.300
106 тр. безшевна  ф 60х5.5  St.52.3 3486.158 7.400
107 тр. безшевна  ф 60х6 1605.64 8.000
108 тр. безшевна  ф 60х6 0 8.000
109 тр. безшевна  ф 60х7 159.217 9.150
110 тр. безшевна  ф 60х8 30.114 10.300
111 тр. безшевна  ф 60х12 2338.535 14.200
112 тр. безшевна  ф 60.3х3.6  S355 J2H 1848.443 5.034
113 тр. безшевна  ф 60.3х4.5 530 6.200
114 тр. безшевна  ф 60.3х8   S355 37.592 10.400
115 тр. безшевна  ф 60.3х10 2917.959 12.410
116 тр. безшевна  ф 62х10 310 13.000
117 тр. безшевна  ф 63х1.5 85.427 2.250
118 тр. безшевна  ф 63х7   закал 59.616 9.800
119 тр. безшевна  ф 63х12 2547.264 15.200
120 тр. безшевна  ф 63.5х4 1972.15 5.900
121 тр. бецшевна  ф 63.5х5 2037.07 7.250
122 тр. безшевна  ф 63.5х7 77.372 9.800
123 тр. безшевна  ф 63.5х9.3 2823.124 12.500
124 тр. безшевна  ф 63.5х10    St52.3 2888.286 13.200
125 тр. безшевна  ф 63.5х12     S235JRH 27.816 15.600
126 тр. безшевна  ф 63.5х12.5  S355J2H 71.009 15.720
127 тр. безшевна  ф 63.5х16     С60 314.832 18.800
128 тр. безшевна  ф 63.5х17.5   S355J2H 1378.84 19.855
129 тр. безшевна  ф 65х6 60 8.730
130 тр. безшевна  ф 68х6 234.56 9.200
131 тр. безшевна  ф 68х10  40Х 5205.404 14.300
132 тр. безшевна  ф 69х5 273.72 7.900
133 тр. безшевна  ф 70х4 764.368 6.700
134 тр. безшевна  ф 70х 4  S355 2612.871 6.700
135 тр. безшевна  ф 70х5 794.97 8.820
136 тр. безшевна  ф 70х6 35.1 9.500
137 тр. безшевна  ф 70х8   1.5м закал 123.048 12.240
138 тр. безшевна  ф 70х9.5 1212.413 14.200
139 тр. безшевна  ф 70х10   St52 1968.544 14.900
140 тр. безшевна  ф 70х11 1820.379 16.100
141 тр. безшевна  ф 70х12  St.52.3 1290.411 17.200
142 тр. безшевна  ф 70х13 1601.492 18.300
143 тр.безшевна ф 73х10 С20 350 15.500
144 тр. безшевна  ф 73х14 332.163 20.370
145 тр. безшевна  ф 76х3 1344.6 5.400
146 тр. безшевна  ф 76х4 732.292 7.200
147 тр.безшевна  ф 76х4.5 ръжд 2317.2 8.000
148 тр. безшевна  ф 76х5 St 52 969.519 8.850
149 тр. безшевна  ф 76х7 2965.227 12.000
150 тр. безшевна  ф 76х7 250.76 12.000
151 тр. безшевна  ф 76х8 0 13.500
152 тр. безшевна  ф 76х10  С20 10-11м 1359.625 16.600
153 тр. безшевна  ф 76х12 St52 188.41 19.000
154 тр. безшевна  ф 76х13  С10 2203.382 20.500
155 тр.безшевна ф76.1х3.6  S355J2H 6.1м 972.04 6.600
156 тр.безшевна  ф76.1х4  S355J2H 28.313 7.400
157 тр.безшевна  ф76.1х4  Р265GH 6.6м 1067.47 7.400
158 тр. безшевна ф 76.1х8.0  Р265GH 2080 13.500
159 тр. безшевна ф 76.1х10 S355 184.668 16.300
160 тр.безшевна   ф 76.1х14.2 201.93 22.000
161 тр. безшевна  ф 80х8 2.381 14.200
162 тр. безшевна  ф 81х16 1.773 25.700
163 тр.безшевна   ф 82.5х6 4.92 11.320
164 тр. безшевна  ф 83х4 466.878 7.940
165 тр. безшевна  ф 83х10  St52 1070.518 18.000
166 тр. безшевна  ф 83х14 2961.55 24.850
167 тр. безшевна  ф 83х15 0 25.400
168 тр. безшевна  ф 83х16 994.997 26.500
169 тр. безшевна  ф 83х19 50 30.000
170 тр. безшевна  ф 85х17.5   20  7.4m 95.92 29.200
171 тр. безшевна  ф 88.9х3.6  S355 J2H 263.563 7.580
172 тр. безшевна  ф 88.9х4 S355J2H 173.112 8.400
173 тр. безшевна  ф 88.9х6.0  12Х1МФ 281 13.000
174 тр. безшевна  ф 88.9х8  S235GH 448.722 17.000
175 тр. безшевна  ф 88.9х10 S355 1206.587 19.500
176 тр. безшевна  ф 88.9х11.13  S235GH 961.52 21.350
177 тр.безшевна   ф 88.9х20 2.53 34.000
178 тр. безшевна  ф 89х4 516.08 8.400
179 тр. безшевна  ф 89х4 1273.266 8.400
180 тр. безшевна  ф 89х8  S235GH 134.199 16.100
181 тр. безшевна  ф 89х13 85.48 24.400
182 тр. безшевна  ф 89х14 649.411 25.900
183 тр. безшевна  ф 89х15 140 27.400
184 тр. безшевна  ф 89х16 St52 1694.039 30.200
185 тр. безшевна  ф 90х7  С45 278.76 14.400
186 тр. безшевна  ф 95х6.3  S355 73.041 13.780
187 тр.безшевна   ф 95х12 0.25 24.700
188 тр.безшевна   ф 95х16 S355J2H 1263.054 31.500
189 тр. безшевна  ф 95х17.5  St.52.3 2440 33.500
190 тр.безшевна  ф 95х20  С20 2479.902 37.000
191 тр.безшевна  ф 95х22/20 С 20  х 3м 2244.96 39.600
192 тр. безшевна  ф 101.6х4 S355 1669.322 9.630
193 тр.безшевна  ф 101.6х4.5  8.80m. 275.646 10.800
194 тр.безшевна  ф 101.6х5   S355J2H 745.374 12.100
195 тр.безшевна  ф 101.6х5  St52.0 2206.026 12.100
196 тр.безшевна  ф 101.6х6  Р265 510 14.200
197 тр.безшевна  ф 101.6х6  St52.0 1216.526 14.200
198 тр. безшевна ф  101.6х6.3 S355 330.686 14.800
199 тр.безшевна  ф 102х2  С10 207.475 4.950
200 тр.безшевна   ф 102х4 642.842 9.800
201 тр.безшевна   ф 102х4 1020 9.800
202 тр.безшевна   ф 102х4.5 696 10.800
203 тр.безшевна   ф102х6 1593.442 14.200
204 тр.безшевна   ф102х8  С20 3410.012 18.700
205 тр.безшевна   ф 102х13 497.828 28.600
206 тр.безшевна   ф 102х16  М45 245.538 34.000
207 тр.безшевна   ф104 х 9.5 15118.651 22.200
208 тр.безшевна   ф108х4 St 45 625.785 10.300
209 тр.безшевна   ф108х4 1305.439 10.300
210 тр.безшевна   ф 108х4 С20 135.6 10.500
211 тр.безшевна   ф108х4 0 10.500
212 тр.безшевна   ф108х4 Р265 125.597 10.500
213 тр.безшевна   ф 108х4.5 1055.26 11.700
214 тр.безшевна   ф108х5 1721.97 13.000
215 тр.безшевна   ф 108х5 1449.3 13.000
216 тр.безшевни   ф108х6 St44/ С20 р 767.633 15.100
217 тр.безшевна   ф108х6.3 Е355 1089.341 15.800
218 тр.безшевна   ф108х7 120.75 17.500
219 тр.безшевна   ф108х8  St52 418.42 19.800
220 тр.безшевна   ф 108х9 182.15 22.000
221 тр.безшевна   ф108х10 5078.099 24.300
222 тр.безшевна   ф108х10 8433 24.300
223 тр.безшевна   ф108х12.5 1237.462 29.500
224 тр.безшевна   ф108х16 267.91 36.500
225 тр.безшевна   ф108х20 945.919 43.500
226 тр. безшевна  ф108х22.2 S355J2H 613.389 47.000
227 тр. безшевна  ф108х25   St52 0.908 51.200
228 тр. безшевна  ф109х14  15Х5М 4116.94 32.800
229 тр. безшевна  ф110х18 120.195 41.000
230 тр.безшевна   ф 113х10 66.18 25.400
231 тр. безшевна  ф114х4 116.365 10.900
232 тр.безшевна   ф114х4 235.405 10.900
233 тр.безшевна    ф114х5 300 13.400
234 тр.безшевна ф 114х6 796.64 16.000
235 тр.безшевна  ф114х7 96.2 18.500
236 тр. безшевна  ф 114х8 10.195 21.000
237 тр.безшевна  ф114х16 158.318 38.700
238 тр. безшевна   ф114.3х4.5  S355J2H 1561.465 12.185
239 тр.безшевна   ф114.3х 5  S355J2H 26.465 13.520
240 тр.безшевна ф 114.3х6.3 532.6 16.800
241 тр.безшевна  ф 114.3х6.3 664 18.000
242 тр.безшевна ф 116х8 173.503 21.300
243 тр.безшевна  ф121х4 1402.656 11.540
244 тр.безшевна ф 121х8 - корозирала 137.168 22.300
245 тр. безшевна ф121х8 1487.278 22.300
246 тр. безшевна  ф 121х9 478.573 24.950
247 тр.безшевна  ф121х10 St 52.3 1780.169 27.500
248 тр.безшевна  ф121х10  ст55 270.5 27.500
249 тр.безшевна  ф121х12  St.52.3 2185 32.300
250 тр.безшевна  ф121х14 2875.8 37.000
251 тр. безшевна ф 121х25 С40 4.944 59.200
252 тр.безшевна  ф127х4 3370.52 12.400
253 тр.безшевна  ф 127х8 644 23.500
254 тр.безшевна  ф 127х9 344.124 26.300
255 тр.безшевна  ф 127х10 945.514 28.900
256 тр.безшевна  ф 127х18 1471.36 48.400
257 тр.безшевна  ф 133х4 С20 1285.071 12.970
258 тр.безшевна ф 133х4.5  St.44 1601.26 14.500
259 тр.безшевна  ф 133х4.5 1561.24 14.500
260 тр. безшевна ф 133х5 С20     5.85м 448.43 15.800
261 тр. безшевна  ф 133х6 С20   12м 196.511 18.900
262 тр. безшевна  ф 133х7  С20 2242 21.700
263 тр. безшевна  ф 133х8 1201.754 24.700
264 тр. безшевна  ф 133х10  St 52.3 829.945 30.750
265 тр. безшевна  ф 133х10 430 30.500
266 тр. безшевна. ф 133х12 182.52 36.490
267 тр. безшевна  ф 133х12.5  С20 1104.25 37.150
268 тр. безшевна  ф 133х13  12Х1МФ 826.275 38.500
269 тр. безшевна  ф 133х13  С20 1953.932 38.500
270 тр. безшевна  ф 133х14 379.173 41.100
271 тр. безшевна  ф 133х15 263.881 43.800
272 тр. безшевна  ф133х16  S235 382.862 46.200
273 тр. безшевна  ф133х17 32.439 48.600
274 тр.безшевна ф 133х17 12Х1МФ 293 48.750
275 тр. безшевна  ф133х18 28.822 51.100
276 тр. безшевна  ф139.7х4.5  S355 547.788 15.150
277 тр.безшевна ф 139.7х5 др 90 16.700
278 тр. безшевна  ф139.7х5.6  St 52 115.718 18.630
279 тр. безшевна  ф139.7х8 202.8 26.000
280 тр. безшевна  ф 139.7х9  St.52.3 3835 29.000
281 тр. безшевна  ф140х6 8.461 19.900
282 тр. безшевна   ф140х8 169.468 26.100
283 тр. безшевна  ф140х10 195.142 32.670
284 тр. безшевна  ф140х12 292.634 38.600
285 тр. безшевна  ф140х20  С10 514.412 60.400
286 тр.безшевна ф 141х8.5 912 27.800
287 тр. безшевна   ф141х12 672.759 38.400
288 тр. безшевна  ф145х5 76.101 17.400
289 тръба безшевна ф 146х4.5 Ст10 163.82 15.700
290 тр. безшевна  ф146х9 46.992 30.420
291 тр. безшевна  ф146х14  С45 21.073 45.700
292 тр. безшевна  ф152х12 2977.444 41.500
293 тр. безшевна  ф152х25   С20 52.562 78.500
294 тр. безшевна  ф152х14  С45 1390.88 48.000
295 тр. безшевна  ф152х18 30.4 60.000
296 тр. безшевна  ф155х8 76.175 29.000
297 тр. безшевна  ф155х9 755.646 32.550
298 тр. безшевна  ф159х4.5  ASTM1068 13.487 17.500
299 тр. безшевна  ф159х4.5 3 17.150
300 тр. безшевна  ф159х5 1215 15.300
301 тр. безшевна  ф159х5  др  5.8м 576.61 19.000
302 тр. безшевна  ф159х5.6  Е355 3998.534 21.200
303 тр. безшевна  ф159х12   С45 6464.858 43.600
304 тр.безшевна ф 159х16  12Х1МФ 478 57.000
305 тр. безшевна  ф 159х16  45.8 1470.5 57.000
306 тр. безшевна  ф 159х23 2.342 77.200
307 тр. безшевна  ф168х6  вт с 1556.59 24.000
308 тр.безшевна  ф168х6 536.041 25.900
309 тр.безшевна ф 168х6.3 сив грунд 197.223 25.300
310 тр. безшевна  ф168х7 1681.535 27.900
311 тр. безшевна  ф168х8  С20 602.649 31.700
312 тр.безшевна   ф168х10  С20 40.019 39.000
313 тр. безшевна  ф168х10  18Г2 275.7 39.000
314 тр.безшевна ф 168х12 С20 630 47.000
315 тр. безшевна  ф168х14 58.334 53.200
316 тр. безшевна  ф168х20 St 52 763.773 73.000
317 тр. безшевна  ф 170х11 70 43.200
318 тр. безшевна  ф170.8х14.2  С10 1555.535 54.900
319 тр. безшевна  ф 170х32 156.75 109.000
320 тр. безшевна ф 172х12 440 47.500
321 тр.безшевна   ф 172х21.5 109.6 80.000
322 тр. безшевна  ф177.8х36 4.883 125.900
323 тр. безшевна  ф178х18 258 71.000
324 тр. безшевна  ф180х10 236.678 42.000
325 тр. безшевна  ф180х14 131.71 58.000
326 тр. безшевна  ф180х22 854.26 85.900
327 тр. безшевна  ф180х30 17.87 111.000
328 тр.безшевна   ф 193.7х7 290.74 32.300
329 тр. безшевна  ф 193.7х16  P235TR1 825.964 70.200
330 тр. безшевна  ф 194х6 562.266 27.900
331 тр. безшевна  ф 194х7 135.57 32.300
332 тр.безшевна   ф 194х10 С20 176 45.700
333 тр. безшевна  ф 194х13.5 37.063 60.100
334 тр. безшевна  ф194х20 24.533 85.900
335 тр. безшевна  ф194х28  ст55 721.62 114.700
336 тр. безшевна  ф196.9х20 S235 948.535 87.300
337 тр. безшевна  ф 203х6 1831.256 29.300
338 тр. безшевна  ф 203х20 78.95 90.400
339 тр. безшвена  ф 203х30  С20 73.094 128.100
340 тр. безшевна  ф 213х39 83.7 168.000
341 тр. безшевна  ф 219х7 431.829 36.700
342 тр.безшевна   ф 219х7  др 2859.155 37.000
343 тр.безшевна   ф 219х7 1784.782 36.700
344 тр.безшевна   ф 219х7 сив грунд 540 36.700
345 тр.безшевна   ф 219х8    13 м 10335.056 42.000
346 тр.безшевна   ф 219х8 втс черв гр 905.54 41.700
347 тр.безшевна   ф 219х9 661.1 46.800
348 тр. безшевна  ф 219х10 д р 5302.342 51.600
349 тр.безшевна   ф 219х10  вт.у 635 51.600
350 тр. безшевна  ф 219 х 11 133.397 56.600
351 тр. безшевна  ф 219х13 2563.5 66.050
352 тр. безшевна  ф 219х14  С20 451.134 70.800
353 тр. безшевна  ф 219х18 114.26 94.000
354 тр. безшевна  ф 219х20 114.4 98.500
355 тр. безшевна  ф 219х22 796 106.900
356 тр. безшевна  ф 219х23 371.536 111.300
357 тр. безшевна  ф 219х25  S355 1886.664 119.800
358 тр. безшевна  ф 219х25  12CrMoV 6160 119.800
359 тр. безшевна  ф 219х28  С45 126.06 132.000
360 тр. безшевна  ф 219.1х6.35  С20 5135 33.320
361 тр. безшевна  ф 219.1х36  St52 45.284 163.000
362 тр.безшевна   ф 230х16 66 84.500
363 тр. безшевна  ф 230х20 713.808 103.600
364 тр .безшевна  ф 237х25 585 131.000
365 тр. безшевна  ф 241х20 2157.145 109.000
366 тр.безшевна   ф 244.5х13 Р110 847 74.300
367 тр. безшевна  ф 245х7 1580.726 41.090
368 тр. безшевна  ф 245х8 339.679 46.800
369 тр.безшевна   ф 245 х 8 90.326 46.800
370 тр. безшевна  ф 245х10  С20  L=12m 16256 58.100
371 тр. безшевна  ф 245х16 212.936 90.400
372 тр.безшевна   ф 245х40  40Х 1089.857 202.300
373 тр. безшевна  ф 257х17 48.726 100.700
374 тр.безшевна   ф265х52  L=0.53  ШХ15 178.439 273.400
375 тр. безшевна  ф 267х20 0.62 122.000
376 тр. безшевна  ф 267х32 65.45 186.000
377 тр.безшевна   ф 268х25 210 149.800
378 тр.безшевна   ф 268х28 520.47 166.000
379 тр. безшевна  ф 273х6 70 39.600
380 тр. безшевна  ф 273х7   С20 1343.47 46.000
381 тр. безшевна  ф 273х8 1189.158 52.400
382 тр. безшевна  ф 273х8 841.028 52.400
383 тр. безшевна  ф 273х9   8 - 8.9м 5373 58.600
384 тр. безшевна  ф 273х10  С20 211 65.000
385 тр. безшевна  ф 273х12 772.782 77.600
386 тр.безшевна ф 273х13 L= 11.35 м 947 83.400
387 тр. безшевна  ф 273х14 954.448 89.500
388 тр. безшевна  ф 273х19 78 119.100
389 тр. безшевна  ф 273х28 46.033 169.500
390 тр. безшевна  ф  275х10 510.713 65.400
391 тр.безшевна ф 275х25  12Х1МФ 2000 154.600
392 тр.безшевна ф 275х32  12Х1МФ 765 192.000
393 тр. безшевна  ф 276х8 199 52.900
394 тр. безшевна  ф 277х10 820 65.900
395 тр. безшевна  ф 277х15 143.016 97.000
396 тр. безшевна  ф 285х18 340 118.500
397 тр. безшевна ф 299х11 р. 4508 78.200
398 тр.безшевна   ф 299х20 2480 137.600
399 тр. безшевна  ф 299х22  С45 16.348 150.300
400 тр.безшевна   ф 304х77 220 431.030
401 тр.безшевна   ф 323.9х8  С20  черни 943.416 62.400
402 тр.безшевна   ф323.9х19  St 42 304.206 142.860
403 тр.безшевна   ф 323.9х30 718.05 218.000
404 тр.безшевна ф 325х6 116 47.200
405 тр.безшевна ф 325х7 3 до 6 м 2958 55.000
406 тр.безшевна ф 325х8 С20 8.5 -10.5 м 6843.072 62.700
407 тр.безшевна ф 325х8  С20 6132.095 62.650
408 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 9-11м 100.52 62.700
409 тр.безшевна ф325х8  С20 ч.гр 706.7 62.700
410 тр. безшевна ф325х8.4 А106  ASTM 540 65.840
411 тр. безшевна  ф 325х11 305 85.200
412 тр. безшевна  ф 325х12  С20 605.05 92.650
413 тр.безшевна ф 325 х15 St44 80 115.000
414 тр. безшевна  ф 325х32 5.897 231.400
415 тр.безшевна ф 330х9 1378 71.500
416 тр. безшевна ф 335х18 83.708 140.800
417 тр. безшевна ф 367х16 0 139.000
418 тр. безшевна ф 370х9  С20 371 81.000
419 тр. безшевна ф 370х14 600 123.000
420 тр. безшевна  ф 377х10  С 20 1861.603 90.600
421 тр. безшевна  ф 377х11 3094.734 99.300
422 тр. безшевна  ф 377х12 425 108.100
423 тр. безшевна  ф 377х22   М10 1490.6 192.700
424 тр.безшевна  ф380х10 1562 91.400
425 тр. безшевна ф 380х12 289.15 110.000
426 тр. безшевна ф 406.3х8 150 78.800
427 тр.безшевна ф406.4х9.53  * 210 94.500
428 тр.безшевна ф 406х31 С45 3 287.000
429 тр.безшевна ф 407х10 450 98.000
430 тр. безшевна ф 426х10 С 20 10 -11 м 3609.25 102.700
431 тр.безшевна ф 426х10.8 930.28 110.600
432 тр. безшевна  ф 426х12 2616.238 122.600
433 тр.безшевна ф 426х20 12Х1МФ 784 201.000
434 тр.безшевна ф 430х8 620 83.500
435 тр. безшевна  ф430х10 473 103.600
436 тр. безшевна  ф 430х57.5 215 528.400
437 тр.безшевна ф 457х10.5  С20 522 116.000
438 тр.безшевна ф 465х15  L= 2.4 м 1600 167.000
439 тр.безшевна ф 505х10 233 122.100
440 тр. безшевна ф508х6.3 296 78.000
441 тр. безшевна ф 510х7 3810 86.850
442 тр.безшевна ф  510х9 310 111.200
443 тр. безшевна  ф520х12 8250 151.000
444 тр.безшевна ф 610х10.7 400 158.300
445 тр.безшевна ф 610х13.5 52.8 199.000
446 тр.безшевна ф 625х62.5 1730 867.000
447 тр. безшевни  вт с 2162.75 1.000
448 тр.безшевна ф 53х7 95 7.940
449 тр.безшевна ф 55х7.5 200 8.790
450 тр.безшевна ф 55х11 1020 11.950
451 тр.безшевна ф 76х17 6 24.800
452 тр.безшевна ф 80х7 226 12.600
453 тр.безшевна ф 95х10 8 20.960
454 тр.безшевна ф 102х19 5.053 38.900
455 тр.безшевна ф 114х16 2.486 38.700
456 тр.безшевна ф 133х18 26 51.050
457 тр.безшевна ф 140х8 373.559 26.050
458 тр.безшевна ф 140х29 115.723 79.400
459 тр.безшевна ф 159х38 52.619 113.400
460 тр.безшевна ф 189х30 5.854 117.800
461 тр.безшевна ф 290х66 42 364.580
462 тр.безшевна ф 314х19 150 138.220
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081
 • DSC0015
 • DSC0035
 • DSC0065
 • DSC0070
 • DSC0071
 • DSC0073
 • DSC0078
 • DSC0078
 • DSC0079
 • DSC0081